Tworzenie powtarzających się spotkań

W Planerze zleceń można utworzyć serię powtarzających się spotkań związanych z danym zadaniem. Spotkania mogą odbywać się dziennie, tygodniowo, miesięcznie lub co roku. Można je skonfigurować w ramach jednego kodu zadania oraz w dniach następujących lub nienastępujących po sobie.

Ten artykuł dotyczy następujących zagadnień:

Tworzenie spotkania

Aby utworzyć zadanie z powtarzającymi się spotkaniami, wykonaj następujące czynności:

 1. W Planerze zleceń wybierz polecenie UTWÓRZ ZADANIE.
 2. W panelu Nowe zadanie wprowadź szczegóły zadania.
 3. W obszarze Spotkanie wybierz, jak często mają się odbywać spotkania. Możesz wybrać opcję Dziennie, Tygodniowo, Miesięcznie lub Co roku.
  Appointment-recurring.png
  Domyślną opcją jest Brak powtórzeń. W przypadku wybrania tej opcji szczegóły zadania będą miały zastosowanie tylko do jednego spotkania.
 4. Wybierz odpowiednie opcje dotyczące spotkań cyklicznych.

  W przypadku spotkań dziennych w sekcji Co wprowadź częstotliwość powtarzania spotkań (na przykład co 10 dni). Następnie wybierz datę początkową i końcową powtarzających się spotkań.
  W przypadku spotkań tygodniowych w sekcji Co wprowadź częstotliwość powtarzania spotkań (na przykład co 6 tygodni). W sekcji Powtarzaj wybierz dzień lub dni tygodnia, w których mają odbywać się spotkania. Następnie wybierz datę początkową i końcową powtarzających się spotkań.
  W przypadku spotkań miesięcznych w sekcji Co wprowadź częstotliwość powtarzania spotkań (na przykład co 6 miesięcy). Wybierz Ten dzień tygodnia, jeśli chcesz, aby spotkanie powtarzało się konkretnego dnia (na przykład co poniedziałek) lub wybierz Ten dzień miesiąca, jeśli chcesz, aby spotkanie powtarzało się w konkretne dni każdego miesiąca (na przykład 5. dnia miesiąca). Wybierz datę początkową i końcową powtarzających się spotkań.
  W przypadku spotkań co roku w sekcji Co wprowadź częstotliwość powtarzania spotkań (na przykład co 2 lata). Wybierz datę początkową i końcową powtarzających się spotkań.
 5. Dodaj czas rozpoczęcia i czas trwania zadania oraz przypisz jednego lub kilku pracowników.
 6. Kliknij przycisk ZAPISZ. Spotkania pojawią się w Planerze zleceń.

Powtarzające się spotkania będą oznaczone w Planerze zleceń ikoną obok ich tytułu.

Edytowanie powtarzających się spotkań w panelu Zadanie

W Planerze zleceń można edytować serię powtarzających się spotkań lub pojedyncze spotkanie. Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij spotkanie, które chcesz edytować. Spowoduje to otwarcie panelu zadania.
 2. Dokonaj edycji szczegółów spotkania.
 3. Kliknij przycisk ZAPISZ.

Edytowanie powtarzających się spotkań za pomocą metody „przeciągnij i upuść”

Aby zmienić godzinę i pracownika, można również przeciągnąć i upuścić kartę zadań w Planerze zleceń.

Wszystkie zmiany będą miały zastosowanie tylko do pojedynczego spotkania, które zostało poddane edycji, a nie do całej serii.

Edytowanie serii spotkań

Możliwe jest edytowanie serii spotkań. Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności:

 1. Przejdź do harmonogramu i kliknij jedno ze spotkań należących do serii. Spowoduje to otwarcie panelu zadania.
 2. Kliknij polecenie EDYTUJ WSZYSTKO na banerze poniżej nagłówka.
 3. Wprowadź zmiany i kliknij przycisk ZAPISZ.

Zmiany będą miały zastosowanie do wszystkich przyszłych spotkań w serii.

Wysyłanie powtarzających się spotkań do pracowników

Po utworzeniu powtarzających się spotkań należy wysłać ostrzeżenie dotyczące tych spotkań na urządzenie mobilne pracownika/-ów.

Aby wysłać ostrzeżenie dotyczące powtarzających się spotkań do pracownika, otwórz każde spotkanie osobno, wybierz pracownika i kliknij polecenie Wyślij zadanie do pracownika.
Gdy klikniesz przycisk ZAPISZ, ostrzeżenie zostanie automatyczne wysłane na urządzenie mobilne pracownika.

Zapisywanie serii powtarzających się spotkań w celu późniejszego zaplanowania

Powtarzające się spotkania można tworzyć, a następnie planować je w późniejszym terminie. Dopóki nie zostaną zaplanowane, będą przechowywane w panelu W toku.
Spotkania trafiają do tego panelu, jeśli nie dodano czasu rozpoczęcia lub nie przypisano do nich pracownika.
Zapoznaj się z tym poradnikiem, aby dowiedzieć się, jak tworzyć powtarzające się spotkania.

Aby zaplanować serię powtarzających się spotkań, korzystając z listy zadań w toku, należy wykonać następujące kroki:

 1. Kliknij powtarzające się spotkanie w panelu W toku. Spowoduje to otwarcie panelu zadania.
 2. Dodaj czas rozpoczęcia lub przypisz pracownika.
 3. Kliknij przycisk ZAPISZ. Spotkania pojawią się w Planerze zleceń.


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 1 z 5