Tworzenie kolejnego spotkania

Utwórz dodatkowe spotkanie dotyczące tego zadania w ramach tego samego kodu zadania. Te kolejne spotkania mogą odbywać się w dniach nienastępujących po sobie.

Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności:

  1. Na karcie Planer zleceń w systemie Reveal wybierz zadanie, dla którego ma zostać utworzone kolejne spotkanie. Spowoduje to otwarcie panelu Nowe zadanie. Zobaczysz szczegóły zadania, które zostały już wprowadzone w polu Kod zadania.
  2. Wybierz trzy pionowe kropki u góry panelu.
  3. Wybierz opcję Dodaj kolejne spotkanie. Spowoduje to otwarcie panelu zadania, w którym można dodać kolejne spotkanie.
  4. Aby wysłać zadanie do pracownika, wybierz z listy rozwijanej żądanego pracownika, a następnie wybierz polecenie Wyślij zadanie do pracownika. Wybrany przez ciebie pracownik zobaczy spotkanie na swoim urządzeniu mobilnym.
  5. Po zakończeniu kliknij przycisk ZAPISZ. Dodatkowe spotkanie pojawi się w Planerze zleceń pod kodem zadania pierwotnego zadania.

Po włączeniu tego przełącznika i zapisaniu zadania będzie można zobaczyć lokalizację pracownika na Mapie na żywo (jeśli przypisano do niego pojazd).

Jeśli pracownik zostanie usunięty z zadania, zostanie do niego wysłana wiadomość z odpowiednią informacją. Spotkanie zniknie z jego aplikacji mobilnej.


Dowiedz się, jak tworzyć powtarzające się spotkania.


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0