Usuwanie spotkań

Pojedyncze spotkania

Możesz usunąć pojedyncze spotkanie, które ma się odbyć tylko jeden raz. Można to zrobić tylko wtedy, gdy spotkanie nie zostało jeszcze wysłane do pracownika.

Aby usunąć spotkanie, wykonaj następujące czynności:

  1. Przejdź do Planera zleceń i wybierz spotkanie, które chcesz usunąć.
  2. W panelu kliknij trzy pionowe kropki (jak na obrazku poniżej).
  3. Wybierz opcję Usuń.
  4. Potwierdź usunięcie w wyskakującym powiadomieniu.

Wszystkie notatki i załączniki związane z tym umówionym spotkaniem zostaną usunięte.

Pojedyncze z serii powtarzających się spotkań

Możesz usunąć pojedyncze spotkanie, które jest częścią serii. Można to zrobić tylko wtedy, gdy spotkanie nie zostało jeszcze wysłane do pracownika.

Aby usunąć spotkanie, wykonaj następujące czynności:

  1. Przejdź do Planera zleceń i kliknij kartę powtarzającego się spotkania, które chcesz usunąć.
    Spotkania powtarzalne są oznaczone ikoną .
  2. W panelu kliknij trzy pionowe kropki (jak na obrazku poniżej).
  3. Wybierz opcję Usuń.
  4. Potwierdź usunięcie w wyskakującym powiadomieniu.

Wszystkie notatki i załączniki związane z tym umówionym spotkaniem zostaną usunięte.


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 7 z 58