Eksportowanie szczegółów spotkania i rejestrów zadań

Ten artykuł dotyczy następujących zagadnień:

W Planerze zleceń możesz wyeksportować szczegóły spotkania i rejestry zadań, aby udostępnić je pracownikom, współpracownikom lub klientom w celu rozliczenia wykonanej pracy.

Szczegóły spotkania obejmują:

 • Dane kontaktowe
 • Szczegóły dotyczące pracownika
 • Opis zadania
 • Uwagi administracyjne
Można je eksportować w formacie CSV lub PDF.

Rejestry zadań obejmują:

 • Dane kontaktowe
 • Szczegóły dotyczące pracownika
 • Opis zadania
 • Uwagi administracyjne
 • Zdjęcia
 • Podpisy

Eksportowanie szczegółów spotkania

Istnieją dwa sposoby eksportowania szczegółów spotkań w Planerze zleceń: w widoku planera zleceń i na karcie Wszystkie zadania.

Widok planera zleceń

 1. W widoku planera zleceń kliknij kartę zadania, odnośnie którego chcesz uzyskać szczegółowe informacje.

 2. Kliknij menu z trzema kropkami three_dots.png
 3. Wybierz opcję Eksportuj szczegóły jako CSV lub Eksportuj szczegóły jako PDF.

Gdy dokument będzie gotowy do pobrania, pojawi się komunikat z prośbą o kliknięcie przycisku POBIERZ.

Karta Wszystkie zadania

 1. Kliknij kartę Wszystkie zadania all_jobs_tab.JPG
 2. Kliknij menu z trzema kropkami obok spotkania, którego szczegóły chcesz wyświetlić.
 3. Wybierz opcję Eksportuj szczegóły jako CSV lub Eksportuj szczegóły jako PDF.

Gdy dokument będzie gotowy do pobrania, pojawi się komunikat z prośbą o kliknięcie przycisku POBIERZ.

Eksportowanie przebiegów zadań

Istnieją dwa sposoby eksportowania przebiegów zadań w Planerze zleceń: w widoku planera zleceń i na karcie Wszystkie zadania.

Widok planera zleceń

 1. Planerze zleceń kliknij kartę zadania, odnośnie którego chcesz uzyskać szczegółowe informacje.
 2. Kliknij menu z trzema kropkami.
 3. Kliknij opcję Eksportuj rejestry zadań w formacie PDF.
 4. Lub na panelu zadań kliknij opcję WYŚWIETL, a następnie kliknij menu z trzema kropkami i wybierz opcję Eksportuj rejestry zadań w formacie PDF.
 5. Gdy dokument będzie gotowy do pobrania, pojawi się komunikat z prośbą o kliknięcie przycisku POBIERZ.

Karta Wszystkie zadania

 1. Kliknij kartę Wszystkie zadania.
 2. Kliknij kartę zadania, a następnie kliknij menu z trzema kropkami. Wybierz opcję Eksportuj rejestry zadań w formacie PDF.
 3. Lub na panelu zadań kliknij opcję WYŚWIETL, a następnie kliknij menu z trzema kropkami i wybierz opcję Eksportuj rejestry zadań w formacie PDF.
 4. Gdy dokument będzie gotowy do pobrania, pojawi się komunikat z prośbą o kliknięcie przycisku POBIERZ.

Article_01.png

Article_2.png

Obowiązuje limit 20 MB na plik PDF z rejestrem zadań.

Otwieranie pliku CSV w programie Excel

Aby zapewnić poprawne wyświetlanie wszystkich informacji podczas eksportowania pliku CSV w programie Excel, wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz plik w programie Excel i kliknij kartę Dane.

 2. W grupie Pobieranie i przekształcanie danych kliknij pozycję Z pliku tekstowego/CSV.

 3. W oknie dialogowym Importowanie danych odszukaj i kliknij dwukrotnie plik tekstowy, który chcesz zaimportować, a następnie kliknij polecenie Importuj.

 4. W nowo otwartym oknie wybierz opcję Rozdzielany i określ pochodzenie pliku jako Unicode (UTF-8). Następnie kliknij przycisk Dalej.

Eksportowanie szczegółów wielu zadań

Aby wyeksportować szczegóły dotyczące wysłanych zadań do pliku CSV, wykonaj następujące czynności:

 • W Planerze zleceń wybierz opcję Wszystkie zadania.jobtab.png
 • Zaznacz zadania, które chcesz wyeksportować. Aby zaznaczyć wszystkie wysłane zadania na bieżącej stronie, otwórz menu rozwijane i wybierz opcję Gotowe do eksportu.

Bulk_action_drop-down_menu.png

Można to zrobić tylko dla jednej strony naraz.

 • Wybierz opcję Eksportuj do CSV.

Export_2.png

 • W oknie dialogowym potwierdzenia wybierz opcję Eksportuj.

Dowiedz się, jak wygenerować raport dot. pracowników w Planerze zleceń.

Dowiedz się, jak wygenerować raport stanu dot. pracowników.


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 2 z 2