Jak tworzyć i edytować kategorie

Czym są kategorie?

Kategorie służą do bardziej efektywnego organizowania miejsc oraz ich szybkiego odnajdywania i identyfikowania.
Na przykład strona Miejsca udostępnia filtrowanie umożliwiające wyświetlanie wyłącznie miejsc dla wybranej kategorii.
Podczas przeglądania Raportu Geofence w sekcji Raporty można wyświetlać wyniki wyłącznie dla wybranej kategorii.

Edytując miejsce można je przenieść do wybranej kategorii.

Tworzenie kategorii

Aby utworzyć kategorię, należy wykonać poniższe czynności:

 1. Na stronie Miejsca w głównym menu nawigacji systemu Reveal należy znaleźć kartę Kategorie.
 2. W polu Nazwa kategorii wprowadzić nazwę swojej kategorii.
 3. Rozwinąć listę Ikona i wybrać ikonę. Za pomocą tej ikony na mapie będzie oznaczane miejsce dodane do tej kategorii.
 4. Rozwinąć listę Kolor i wybrać kolor. Ten kolor służy do zaznaczana na mapie granicy obszaru danego miejsca. 5. Wybrać jeden z następujących rodzajów kategorii:
  Zatwierdzone: Miejsca, które kierowcy mogą odwiedzać.
  Niezatwierdzone: Miejsca, których kierowcy nie mogą odwiedzać.
  Neutralne: Miejsca, które kierowcy mogą odwiedzać, ale nie odwiedzają regularnie.
 6. Aby zakończyć tworzenie kategorii i dodać ją do listy, należy kliknąć przycisk Dodaj.

Edytowanie kategorii

Na liście Moje kategorie są wyświetlane wszystkie kategorie użytkownika.
Aby edytować kategorię, na liście Moje kategorie należy kliknąć ikonę ołówka. Zmienić można nazwę kategorii, ikonę, kolor oraz rodzaj. Aby zastosować zmiany, należy kliknąć przycisk Zapisz.
Aby usunąć kategorię, należy kliknąć ikonę kosza.

Kategorii domyślnych, na przykład Nieskategoryzowane, nie można usuwać ani zmieniać ich nazw.

Ustawianie kategorii domyślnych na stronie Moje konto

Na stronie Moje konto można zmieniać kategorie domyślne Zalecane strefy Geofence dla domów pracowników, lokalizacji biur i stacji paliw.
Propozycje oparte są na czynnikach takich jak rodzaj lokalizacji i godziny parkowania. Te dane można przeglądać w oknie Metryki.
Pozostałe rodzaje miejsc są automatycznie dodawane do kategorii Nieskategoryzowane.

Aby zmienić kategorie domyślne, należy wykonać poniższe czynności:

 1. Na stronie Profil konta w głównym menu nawigacji systemu Reveal należy wybrać pozycję Moje konto i przejść do opcji Preferencje konta > Opcje ogólne > Kategorie.
 2. Aby wyświetlić kategorie, należy kliknąć przycisk Rozwiń.
 3. Aby wybrać inną kategorię, należy rozwinąć listę i wybrać kategorię.
 4. Aby zastosować zmiany, należy kliknąć przycisk Zapisz.

 

 


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 11 z 16