Przesyłanie stref Geofence

Czym są miejsca?

Miejsca to kluczowe lokalizacje — takie jak siedziba firmy, centra dystrybucji, domy pracowników i stacje paliw — które można tworzyć i oznaczać za pomocą zdefiniowanych granic. W takich lokalizacjach można monitorować aktywność, a kierowcom przypisywać zadania na podstawie ich bieżącej lokalizacji.

Na stronie Przesyłanie stref Geofence administratorzy mogą przesłać do 300 stref Geofence z arkusza kalkulacyjnego programu Excel. Pomaga to migrować dane z produktu innej firmy lub z innego konta Reveal. Podczas przesyłania dużej ilości danych pojawi się błąd, jeśli dane nie będą mogły zostać przesłane w ciągu 180 sekund od kliknięcia przycisku Prześlij wybrane. Jeśli wystąpi błąd, być może trzeba będzie podzielić dane na mniejsze segmenty, a następnie przesłać je osobno.

Uzupełnianie szablonu

01-choose-file.PNG

W razie potrzeby przygotowania pliku do przesłania możesz pobrać szablon z wymaganymi nagłówkami ze strony Przesyłanie stref Geofence. Aby przygotować szablon, wykonaj następujące kroki:

 • Aby otworzyć stronę Przesyłanie stref Geofence, wybierz kolejno opcje Profil konta > Administrator > Miejsca > Przesyłanie stref Geofence.
 • Aby pobrać szablon, na karcie Wybierz plik kliknij opcję Pobierz szablon. Przed przesłaniem szablonu do systemu Reveal można dodać do niego strefy Geofence.
 • Aby wypełnić szablon, otwórz plik w programie Excel (lub innym edytorze arkuszy kalkulacyjnych) i wypełnij następujące pola dla każdej strefy Geofence:

  PlaceName*: wprowadź nazwę strefy Geofence: wartość ta musi być unikalna.
  Lat/Lng: szerokość i długość geograficzna dają najdokładniejsze wyniki Jeśli nie znasz szerokości i długości geograficznej, możesz zamiast tego użyć adresu.
  PlaceID: wprowadź identyfikator w celu identyfikacji strefy Geofence w systemie Reveal: wartość ta musi być unikalna.
  Address: w przypadku wprowadzania adresu wymagane są nazwa ulicy, miasto, województwo i kod pocztowy. Jeśli nie znasz adresu, możesz zamiast tego użyć szerokości i długości geograficznej.
  ContactEmail: jeśli jest to wymagane, wprowadź adres e-mail kontaktu związanego ze strefą Geofence.
  GeofenceSize*: wprowadź 0, jeśli strefa ma być bardzo mała, 1 — mała, 2 — średnia lub 3 — duża.
  Category*: aby przypisać strefę Geofence do kategorii, wprowadź nazwę istniejącej kategorii. Jeśli chcesz utworzyć nową kategorię, musisz utworzyć ją w systemie Reveal przed przesłaniem szablonu.
  ShowInReports*: aby pokazać strefę Geofence w raportach, wprowadź wartość True. Aby ukryć strefę Geofence, wprowadź wartość False.
  ShowOnMap*: aby pokazać strefę Geofence na mapach, wprowadź wartość True. Aby ukryć strefę Geofence, wprowadź wartość False.
  ShapeType*: aby utworzyć okrągłą strefę Geofence, wprowadź wartość 2. Aby utworzyć prostokątną strefę Geofence, wprowadź wartość 3.

  *Pole wymagane

Przesyłanie wielu stref Geofence

Aby przesłać szablon, wykonaj następujące kroki:

 1. Na karcie Wybierz plik kliknij przycisk Przeglądaj. Wybierz plik do przesłania, a następnie kliknij opcję Kontynuuj.
  Alternatywnie, aby wybrać wcześniej przesłany szablon, wybierz plik z listy rozwijanej Wybierz plik, a następnie kliknij opcję Kontynuuj.
 2. Na karcie Przejrzyj błędy ewentualne błędy w szablonie wyróżnione są na czerwono. Aby naprawić błąd lub dodać brakujące informacje, kliknij czerwone pole. Wprowadź wymagane informacje, a następnie kliknij opcję Kontynuuj.
  03-review-errors.PNG
 3. Karta Wiersze zakończone sukcesem pokazuje wszystkie strefy Geofence, które przeszły walidację i są gotowe do przesłania. Jeśli nie chcesz przesyłać strefy Geofence, wyczyść pole wyboru znajdujące się obok jej nazwy.
  04-successful-rows.PNG
 4. Aby dodać strefy Geofence do grup, zaznacz pole wyboru Przypisz do wybranych grup. Otwórz listę rozwijaną Wybrane grupy i wybierz grupy, do których chcesz dodać strefy Geofence.
 5. Aby ukończyć przesyłanie, kliknij opcję Prześlij wybrane. Na karcie wyników pojawi się komunikat potwierdzający, że pliki zostały pomyślnie przesłane.
  05-results.PNG

Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 18 z 37