Zarządzanie użytkownikami, pracownikami i grupami

W zależności od uprawnień możesz wykonywać następujące czynności:

  • Zarządzanie użytkownikami, pracownikami i grupami
  • Tworzenie pracowników i grup

Te działania wykonuje się z sekcji dla administratorów systemu Reveal. Aby przejść do sekcji Administrator, wybierz profil konta na pasku nawigacyjnym.

Admin.png

Zarządzanie użytkownikami

Aby utworzyć nowego użytkownika, zaprosić wielu użytkowników lub wyświetlić listę użytkowników, przejdź do Administrator > Użytkownicy i role.

Zrzut_ekranu_2022-08-18_o_10.38.16.png

Tworzenie pracowników i zarządzanie nimi

Aby utworzyć nowego kierowcę/pracownika lub wyświetlić listę kierowców/pracowników, przejdź do Administrator > Kierowcy/pracownicy

Zrzut_ekranu_2022-08-18_o_15.49.40.png

Zarządzanie widokiem pracowników

1. Wybierz sposób wyświetlania imion i nazwisk pracowników w Planerze zleceń, na przykład w kalendarzu, na panelu Utwórz zadanie oraz na listach Zadania. W tym celu przejdź do Planera zleceń i kliknij ikonę ustawień Ikona_koła_zębatego.png
.

2. Wybierz jedną z opcji na liście rozwijanej w sekcji Pracownicy.

Zrzut_ekranu_2022-08-18_o_15.52.08.png

Tworzenie grup i zarządzanie nimi

Aby wyświetlić i edytować grupy, przejdź do sekcji Zarządzaj grupami.


Dowiedz się, jak edytować powiadomienia dla klientów.

Dowiedz się, jak edytować powiadomienia dla pracowników.

Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 5 z 6