Konfigurowanie pracowników

Przed przystąpieniem do przydzielania zadań należy dodać pracowników. Ten artykuł dotyczy następujących zagadnień:

Twoi pracownicy muszą pobrać aplikację mobilną Reveal Field, aby mogli zarządzać przypisanymi im zadaniami w terenie. Przeczytaj ten artykuł dotyczący instalowania aplikacji Reveal Field.

Administratorzy z dostępem podstawowym będą mogli wyświetlać w Harmonogramie tylko tych techników, którzy zostali dodani do grup. Więcej informacji o grupach zawiera artykuł Tworzenie i edycja grup.

Tworzenie nowego pracownika

 1. Przejdź do strony Administrator i wybierz polecenie Utwórz nowego kierowcę/pracownika.
  (Możesz też użyć Listy kierowców/pracowników i wybrać przycisk Utwórz nowego kierowcę/pracownika).
 2. W oknie Utwórz kierowcę/technika przejdź do karty Dane szczegółowe i wprowadź następujące wymagane informacje:
  • Imię
  • Nazwisko
  • Adres e-mail
 3. Zaznacz pole wyboru Ten użytkownik jest również technikiem.
 4. Aby przyznać pracownikowi dostęp mobilny do aplikacji Reveal Field, zaznacz pole wyboru Włącz dostęp.
 5. Wprowadź nowe hasło w polu Hasło logowania kierowcy. Hasło musi mieć co najmniej osiem znaków.
  Zanotuj hasło i przekaż je technikowi: będzie go używać do logowania w aplikacji.
 6. Aby zapisać szczegóły i zamknąć okno Utwórz kierowcę/technika, wybierz kolejno opcje ZAPISZ > ZAPISZ.
  Aby zapisać szczegóły i dodać innego pracownika, wybierz kolejno opcje ZAPISZ > ZAPISZ I KONTYNUUJ.

Konfigurowanie istniejącego kierowcy jako pracownika

Aby skonfigurować istniejącego kierowcę jako pracownika:

 1. Przejdź do strony Administrator i wybierz pozycję Lista kierowców/techników.
 2. Znajdź kierowcę, którego chcesz skonfigurować jako technika, a następnie kliknij ikonę ołówka obok jego imienia i nazwiska.
 3. W oknie Edytuj kierowcę/technika zaznacz pole wyboru Ten użytkownik jest także technikiem.
 4. Aby przyznać technikowi dostęp mobilny do aplikacji Reveal Field, zaznacz pole wyboru Włącz dostęp.
 5. Wprowadź nowe hasło w polu Hasło logowania kierowcy. Hasło musi mieć co najmniej osiem znaków.
  Zanotuj hasło i przekaż je technikowi: będzie go używać do logowania w aplikacji.
 6. Aby zapisać szczegóły i zamknąć okno Edytuj kierowcę/technika, wybierz kolejno opcje ZAPISZ > ZAPISZ.
  Aby zapisać szczegóły i dodać innego pracownika, wybierz kolejno opcje ZAPISZ > ZAPISZ I KONTYNUUJ.

Dodawanie umiejętności pracowników

Dodaj umiejętności pracowników do Planera zleceń, aby podczas tworzenia zadania za przy użyciu funkcji inteligentnych sugestii można było filtrować według najbardziej wykwalifikowanych pracowników dla danego rodzaju zadania.

Inteligentne sugestie nie są jeszcze dostępne dla wszystkich użytkowników.

Aby dodać umiejętności pracowników, wykonaj następujące czynności:

 1. W Planerze zleceń przejdź do sekcji Ustawienia > Ustawienia konta i kliknij opcję DODAJ ZADANIE.
 2. Wprowadź typ zadania, na przykład „Naprawa zlewozmywaka”.
 3. Wprowadź opis i szacowany czas trwania.
 4. W opcji PRACOWNICY dodaj pracowników, o których wiesz, że umieją wykonać tego typu zadanie.
  Add_skills_image.JPG

 

Dowiedz się, jak zarządzać użytkownikami, pracownikami i grupami.

Dowiedz się, jak utworzyć nowe zadanie.


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 11 z 23