Sortowanie inteligentnych sugestii

Inteligentne sugestie pozwalają posortować pracowników z listy, aby ułatwić planowanie.

Harmonogram lub lokalizacja pojazdu

Aby pomóc wybrać najlepszą osobę do wykonania danego zadania, można użyć zaplanowanych spotkań lub aktualnej lokalizacji pojazdu pracownika.

Location_recommendations.png

Aby ułatwić planowanie z wyprzedzeniem, domyślnie wybrana jest opcja Harmonogram.

Wybierz opcję Lokalizacja pojazdu, aby obliczyć sugestie na podstawie bieżącego położenia pracowników. Pozwala to na przypisywanie pracowników do zadań w miarę ich pojawiania się oraz ocenić, ile czasu zajmie dotarcie do adresu klienta.

Wybranie tej opcji powoduje wyświetlenie dodatkowych ikon w planerze zleceń. Udostępniają one dodatkowe informacje na temat statusu pojazdu, czasu podróży potrzebnego do dotarcia do żądanego adresu, ewentualnego opóźnienia pracownika oraz punktów, w których nastąpiła utrata sygnału GPS.

Vehicle_icons.png

Zawężanie listy sugestii

Po wybraniu tej opcji można dodatkowo zawęzić zakres wyszukiwania, korzystając z poniższego menu:

Total_travel_time_label.png

Wybierz jedną z tych czterech kategorii: Całkowity czas podróży, Efektywność harmonogramu, Zna klienta i Nieposortowani.

Filter_menu.png

Całkowity czas podróży

Sortowanie według całkowitego czasu podróży wskazuje pracowników, których harmonogram prowadzi ich blisko lokalizacji zadania w wymaganym czasie.

Jest on obliczany przy użyciu bieżącej lokalizacji pracownika, adresu domowego pracownika lub adresu firmy.

Zalecamy dodanie adresu firmy i początkowych lokalizacji pracowników (jeśli nie zaczynają i nie kończą dnia w lokalizacji firmy).

Dowiedz się, jak dodać informacje o firmie.

Total_travel_time_filter.png

Efektywność harmonogramu

Sortowanie według efektywności harmonogramu wskazuje pracowników, którzy mogą nie przejeżdżać w pobliżu lokalizacji zadania, ale mają czas w swoim harmonogramie, aby pojechać w to miejsce i wrócić przed następnym spotkaniem.

Schedule_efficiency_filter.png

Zna klienta

Sortowanie według opcji Zna klienta pokazuje pracowników, którzy w przeszłości wykonywali zadania dla danego klienta.

Knows_customer_filter.png

Nieposortowani

Kategoria Nieposortowani umożliwia przeszukanie listy wszystkich zarejestrowanych pracowników.

Unsorted_filter.png

 

Dowiedz się, jak utworzyć nowe zadanie.

Dowiedz się, jak edytować kierowców i pracowników.

Przeczytaj Omówienie inteligentnych sugestii.


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 1 z 2