Planowanie raportu

Można zaplanować automatyczne generowanie raportów w regularnych odstępach czasu. Do wybranych odbiorców będą wysyłane wiadomości e-mail z łączem do raportu. Do wiadomości e-mail możesz dodać załącznik w formacie CSV lub PDF.

Aby zaplanować raport, wykonaj następujące kroki:

 1. Na pasku nawigacyjnym systemu Reveal kliknij opcję Raporty.
 2. Uruchom raport, jeśli nie został jeszcze utworzony.
 3. Na pasku kart po lewej stronie wybierz opcję Ostatnio uruchamiane.
 4. Aby otworzyć raport, kliknij ikonę Otwórz ten raport obok raportu, który chcesz zobaczyć.
 5. Aby otworzyć okno Harmonogram raportu, kliknij polecenie HARMONOGRAM.


 6. Aby zaplanować, jak często chcesz uruchamiać raport, zaznacz pole wyboru obok opcji Dziennie, Tygodniowo lub Miesięcznie. Można zaznaczyć więcej niż jedną opcję.
 7. Aby ustalić przedział czasu, wybierz czas rozpoczęcia i zakończenia z list Uwzględnij zakres czasu.
  Uwaga: Ta opcja jest niedostępna w przypadku niektórych raportów.
 8. Zaznacz pole wyboru obok każdego dnia, który chcesz uwzględnić w raporcie.
 9. Kliknij przycisk DALEJ: ODBIORCY.
 10. Aby wybrać użytkowników, do których raporty będą wysyłane pocztą e-mail, zaznacz pola wyboru obok ich nazwisk.
  Domyślnie na liście wyświetlani są wszyscy użytkownicy z profilami w systemie Reveal. Aby filtrować dane, możesz kliknąć opcję Wszystkie grupy i wybrać grupę z listy. Aby wysłać raport do grupy, możesz kliknąć opcję GRUPY i wybrać grupę z listy. Aby dodać użytkowników do systemu Reveal, przejdź do sekcji Tworzenie użytkowników w systemie Reveal.


 11. Jeśli chcesz wysłać raporty do osób, które nie znajdują się na liście użytkowników, w polu Dodatkowe adresy e-mail wpisz adresy e-mail rozdzielone przecinkami.
 12. Aby załączyć plik do raportu, wybierz opcję Załącz plik w formacie i wybierz z listy CSV lub PDF. Jeśli nie załączysz pliku, odbiorcy mogą wyświetlić raport tylko za pomocą łącza w wiadomości e-mail po wprowadzeniu swoich danych logowania.
 13. Kliknij polecenie ZAPISZ ZMIANY.

Wyświetlanie i edycja zaplanowanych raportów

Aby wyświetlić listę zaplanowanych raportów, na karcie Raporty kliknij pozycję Zaplanowane raporty. Strona Zaplanowane raporty zawiera następujące kolumny:

 • Twórca: Nazwisko osoby, która utworzyła raport.
 • Nazwa raportu: Tytuł raportu.
 • Typ raportu: Typ zaplanowanego raportu.
 • Ostatnie uruchomienie: Data i godzina ostatniego generowania raportu.
 • Format: Sposób wysłania raportu w wiadomości e-mail do odbiorców: Tylko łącze, CSV lub PDF. W wiadomościach e-mail z załącznikiem CSV lub PDF również będzie się znajdować łącze do raportu. Jeśli wyczyścisz pole wyboru obok CSV i PDF, raport zostanie wysłany tylko jako łącze.
 • Stan: Określa, czy zaplanowany raport jest Aktywny czy Nieaktywny. Aby zmienić stan, zaznacz pole wyboru w kolumnie Twórca i wybierz polecenie Aktywuj lub Dezaktywuj. Nieaktywny raport nie będzie już automatycznie generowany. Pozostanie jednak na liście i będzie można go ponownie aktywować później.


 • Edycja: Aby otworzyć okno Zaplanowany raport, kliknij ikonę ołówka. Na karcie Edytuj zaplanowany raport, możesz edytować Wybór pojazdu/kierowcy, Opcje raportuZaawansowane opcje. Możesz także wprowadzić zmiany na kartach Częstotliwość i zakres oraz Odbiorcy.


 • Usuwanie: Aby usunąć zaplanowany raport, kliknij ikonę kosza.

Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 12 z 17