Wyświetlanie i edycja raportu

Na stronie głównej raportów można przeglądać, edytować i udostępniać wcześniej wygenerowane raporty.

tabs.png

Jeśli widzisz nazwę raportu na pasku kart, kliknij kartę, aby go otworzyć. Jeśli wygenerowanego raportu nie ma na pasku kart na stronie głównej raportów, wykonaj następujące kroki:

 • Na pasku nawigacyjnym systemu Reveal kliknij opcję Raporty.
 • Wybierz kartę Ostatnio uruchamiane. Zostanie wyświetlona strona Ostatnio uruchamiane, zawierająca listę raportów. Możesz zmienić kolejność pozycji na liście, klikając jedno z kryteriów: Nazwa raportu, Pojazdy/zasoby/kierowcy, Data uruchomienia lub Uruchomione przez.
 • Jeśli jesteś administratorem, możesz odfiltrować ostatnio utworzone raporty, wybierając opcję Uruchomione przeze mnie lub uruchomione przez pracowników, którymi zarządzam.

Wyświetlanie szczegółów raportu

W każdym uruchomionym i otwartym raporcie można przeglądać ustawienia, podsumowania i szczegółowe wyniki dla kierowców i pojazdów.

Report_totals_and_CTA_bar.png

 • Ustawienia raportów: aby wyświetlić kryteria użyte przy generowaniu raportu, takie jak godziny i daty, kliknij polecenie Pokaż ustawienia raportu.
 • Podsumowania raportu: Ta sekcja zawiera podsumowanie raportu. Można wyświetlić łączne wartości takich kryteriów, jak czas zatrzymania, przebyty dystans i czas biegu jałowego. Dostępne kryteria zależą od typu raportu.

W dowolnym raporcie można przewinąć poniżej nagłówka Podsumowania raportu, aby zobaczyć szczegółowe wyniki dla każdego pojazdu lub kierowcy.

Można zmieniać kolejność wyświetlania wyników, klikając tytuły poszczególnych kolumn.

Edycja raportu

Użyj paska narzędzi do edycji raportów, aby edytować, odświeżać lub udostępniać raporty.

 • Edytuj: otwarcie panelu edycji, aby zmienić Wybór pojazdu/kierowcy, Opcje raportuOpcje zaawansowane, a także utworzyć raport.
 • Odśwież: generowanie aktualnego raportu bez zmiany kryteriów.
 • Drukuj: drukowanie kopii raportu.
 • Harmonogram : planowanie raportów tak, aby były automatycznie generowane i wysyłane w wiadomościach e-mail do wybranych odbiorców.
 • E-mail: udostępnianie raportów w wiadomości e-mail z łączem lub załącznikiem.
 • Zmień nazwę: zmiana tytułu raportu w celu ułatwienia jego identyfikacji. Jest to przydatne, gdy masz kilka raportów tego samego typu.
 • Filtruj wg: z listy rozwijanej wybierz pojazd lub kierowcę, aby wyświetlić wyniki tylko dla tego kryterium.
 • CSV: pobieranie raportu jako arkusza kalkulacyjnego w formacie CSV.
 • PDF: pobieranie raportu w formacie PDF.

Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 5 z 17