Uruchamianie raportu

Ten artykuł zawiera ogólne instrukcje uruchamiania raportu. Aby uzyskać szczegóły dotyczące opcji możliwych do zdefiniowania dla poszczególnych raportów, zobacz odpowiedni artykuł dotyczący typu raportu, który chcesz uruchomić.

Aby wygenerować raport, wykonaj następujące czynności:

 1. Na pasku nawigacyjnym systemu Reveal wybierz opcję Raporty.
  Zostanie wyświetlona strona główna raportów z domyślnie wybraną stroną Lista raportów.
 2. Aby wybrać typ raportu, kliknij nazwę raportu na liście.
 3. Aby wybrać pojazdy, które mają zostać ujęte w raporcie, kliknij opcję Dodaj pojazdy.
 4. Zaznacz pola wyboru obok pojazdów, które chcesz uwzględnić, i kliknij opcję ZAPISZ.
 5. Jeśli chcesz uwzględnić kierowców i grupy, powtórz kroki 3 i 4. Możesz także wybrać, aby wyświetlać wyniki według pojazdu lub kierowcy. Jeśli generujesz Raport szczegółowy, możesz uwzględnić w nim również zasoby i zdecydować, aby wyświetlić wyniki według pojazdu/zasobów lub kierowcy.
  Uwaga: Aby uwzględnić w raporcie wszystkie pojazdy i wszystkich kierowców (oraz zasoby, jeśli generujesz Raport szczegółowy), zaznacz pole wyboru Cała moja flota.


 6. Aby wybrać ramy czasowe raportu, otwórz listę Wybierz ramy czasowe raportu i wybierz odpowiedni okres. Opcja Inne umożliwia wprowadzenie niestandardowych ram czasowych.

  Możliwe do wybrania ramy czasowe są ograniczone przez plan przechowywania danych.
 7. Jeśli jest dostępna pozycja Opcje raportu, kliknij ją i wybierz preferowane opcje.
 8. Aby wyświetlić panel Opcje zaawansowane, kliknij pozycję Opcje zaawansowane i wybierz preferowane opcje.


 9. Aby wygenerować raport, kliknij przycisk UTWÓRZ RAPORT. Karta raportu pozostanie otwarta, dopóki jej nie zamkniesz lub nie wylogujesz się z systemu Reveal.

Uwaga: Niektóre z opcji dostępnych w powyższych krokach różnią się w zależności od typu raportu. Dla każdego typu raportu dodano opis opcji raportu i opcji zaawansowanych.


Eksportowanie raportu

W górnej części raportu kliknij opcję CSV. Następnie wyeksportuj raport jako arkusz kalkulacyjny w formacie CSV.


Importowanie pliku CSV w programie Excel

Aby się upewnić, że podczas importowania pliku CSV w programie Excel wszystkie informacje są wyświetlane poprawnie, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz plik w programie Excel i kliknij kartę Dane.
 2. W grupie Pobieranie i przekształcanie danych kliknij pozycję Z pliku tekstowego/CSV.
 3. W oknie dialogowym Importowanie danych odszukaj i kliknij dwukrotnie plik tekstowy, który chcesz zaimportować, a następnie kliknij polecenie Importuj.
 4. W nowo otwartym oknie wybierz opcję Rozdzielany i określ pochodzenie pliku jako Unicode (UTF-8). Następnie kliknij przycisk Dalej.

Dane użytkowników

Verizon Connect uruchamia raporty w systemie Reveal zgodnie z regułami przechowywania danych. Dowiedz się więcej o regułach i okresie przechowywania danych w Twoim regionie.


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 6 z 17