Typy raportów

Dostępność raportów zależy od używanego konta. Typy raportów uporządkowane są według następujących kategorii:

  • Podróż: informacje o przebytym dystansie, czasie biegu jałowego, długich lub niedozwolonych zatrzymaniach oraz analiza kosztów dziennych.
  • Aktywność: aktywności takie jak dzienny ruch, odwiedzone punkty orientacyjne i wykorzystanie wyposażenia.
  • Planer systemu Field: aktywności pracowników oraz porównanie rzeczywistego i szacowanego czasu pracy przy danym zadaniu.
  • Administrator: informacje o dziennej i tygodniowej aktywności związanej z kartami czasu pracy oraz informacje o liście płac.
  • Bezpieczeństwo: informacje o zachowaniach kierowców takich jak gwałtowne hamowanie i ostre pokonywanie zakrętów.
  • Zgodność: dzienniki kierowców, informacje o naruszeniach godzin obsługi (HOS) i raporty z kontroli pojazdów.
  • Paliwo: informacje o zużyciu paliwa, zakupach paliwa i obliczenia dotyczące emisji dwutlenku węgla.
  • Stan pojazdu: podsumowanie planów serwisowych i historii konserwacji oraz informacje o miejscach, w których pojazdy utraciły zasilanie i nie można było ich śledzić.
  • Zlecenia pracy: podsumowania dotyczące zleceń pracy i rozbieżności.

Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 5 z 9