Wyświetlanie przypisanych zadań

Planowaniem i przypisywaniem zadań oraz ich wysyłaniem do urządzenia mobilnego zajmuje się biuro.
Aby wyświetlić swoje zadania w aplikacji mobilnej Reveal Field, przejdź do sekcji Moje zadania.
W zależności od statusu zadania mogą się znajdować na następujących kartach:

  • DZISIAJ
  • NADCHODZĄCE
  • ZALEGŁE

Mapa

Mapa wyświetlana jest na wszystkich kartach i przedstawia lokalizację zadań za pomocą kolorowych, ponumerowanych pinezek.
Kolor pinezki wskazuje status zadania.
Aby uzyskać więcej informacji o statusach zadań, przeczytaj poradnik aktualizowania statusów zadań.

Numery na pinezkach odpowiadają numerom na kartach zadań (pod mapą). Dotknij karty zadania, aby wyświetlić szczegółowe informacje na jego temat.

Każda karta zadania zawiera następujące pozycje:

WSKAZÓWKI DOJAZDU

Dotknij tego przycisku, aby wyświetlić adres zadania i uzyskać wskazówki dojazdu.

KONTAKT

Dotknij tego przycisku, aby wysłać wiadomość e-mail lub SMS bądź zadzwonić do klientów.

DZISIAJ

DZISIAJ to pierwsza karta, którą widzisz po zalogowaniu się do aplikacji. Znajdują się na niej karty wszystkich przypisanych do Ciebie zadań, które są zaplanowane na dziś.
Zadania, którymi należy się zająć w pierwszej kolejności, widoczne są na górze listy.

Wszystkie wykonane zadania usuwane są automatycznie z karty DZISIAJ na koniec dnia. Niezakończone lub zaległe zadania przenoszone są na kartę ZALEGŁE.

NADCHODZĄCE

Przypisane do Ciebie zadania (z maksymalnie miesięcznym wyprzedzeniem) widoczne są na karcie NADCHODZĄCE. Są one grupowane według terminów.

ZALEGŁE

Przypisane do Ciebie zadania, które nie zostały zrealizowane w wyznaczonym terminie, widoczne są na karcie ZALEGŁE. W pierwszej kolejności wyświetlane są najstarsze zadania.
Zadania wyświetlane są na tej karcie przez okres do dwóch tygodni lub do momentu, gdy ich status zmieni się na Zakończone.

 


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 5 z 12