Przypisywanie pojazdu

Pojazd możesz przypisać do siebie w aplikacji mobilnej Reveal Field. Aby to zrobić, należy być technikiem i kierowcą, a pojazd musi być dodany do Reveal.

Jak przypisać pojazd

  1. Kliknij ikonę menu w aplikacji mobilnej Reveal Field.

  2. Kliknij polecenie PRZYPISZ POJAZD w menu.
    Jeśli aktywna jest funkcja Pomoc drogowa, możesz również kliknąć w menu opcję Pomoc drogowa, a następnie kliknąć polecenie PRZYPISZ POJAZD.

  3. Wybierz pojazd, którym chcesz jechać, i kliknij polecenie PRZYPISZ.

  4. Gdy pojawi się prośba o potwierdzenie wyboru, ponownie kliknij polecenie PRZYPISZ. Pojazd zostanie przypisany do Ciebie.

Jak cofnąć przypisanie pojazdu

  1. Kliknij ikonę menu w aplikacji mobilnej Reveal Field.

  2. Kliknij polecenie COFNIJ PRZYPISANIE

  3. Wybierz pojazd, którego przypisanie chcesz cofnąć, i kliknij polecenie COFNIJ PRZYPISANIE.

  4. Gdy pojawi się prośba o potwierdzenie wyboru, ponownie kliknij polecenie COFNIJ PRZYPISANIE. Przypisanie pojazdu zostanie cofnięte.

Przypisywanie pojazdów i wycofywanie przypisań można wykonywać w trybie offline. Zmiany zostaną wprowadzone do systemu po powrocie do trybu online.

 


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 6 z 21