Wyświetlanie historii zadań dla kontaktu

Użyj aplikacji mobilnej Reveal Field, aby wyświetlić szczegółowe informacje dotyczące zadań, które zostały w przeszłości wykonane dla danego kontaktu. Aby to zrobić, na ekranie szczegółów zadania wybierz kolejno Szczegóły kontaktu > Historia kontaktu, a następnie kliknij polecenie Wyświetl.

Jeśli w przeszłości były wykonywane zadania dla tego kontaktu, pojawią się one na liście. Lista będzie zawierała maksymalnie 20 zadań i zaczynała się od najnowszych. Znajdziesz na niej również techników, którzy pracowali przy tych zadaniach, informacje o klientach i zapisy dotyczące wykonanych zadań, takie jak zdjęcia, notatki czy podpisy.


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 5 z 10