Wyświetlanie szczegółów zadania

Karty zadań

Szczegóły zadania wyświetlane są w aplikacji mobilnej Reveal Field na kartach zadań. Każde zadanie ma swoją własną kartę.

Karty zadań są widoczne na liście Moje zadania w sekcji DZISIAJ, NADCHODZĄCE lub ZALEGŁE w zależności od ich stanu.
Karty zadań zawierają następujące informacje:

  • Stan
  • Czas trwania
  • Kod zadania
  • Typ
  • Dane kontaktowe
  • Lokalizacja
  • Opis

Oto przykładowa karta zadania:

 

Aby uzyskać więcej informacji o zadaniu, takim jak to pokazane na poniższej ilustracji, dotknij karty zadania.

 

Na tym ekranie możesz zaktualizować status zadania, aby poinformować biuro o postępach.
Możesz również dodać zdjęcia, notatki i podpisy do obszaru Przebieg zadania, dotykając ikony plusa + w prawym dolnym rogu.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj poradnik dodawania zdjęć, notatek i podpisów.


Zadania z powiązanymi pracami

Jeśli istnieje praca powiązana z przypisanym zadaniem, np. poprzednia wizyta, lub jeśli zaplanowano więcej prac związanych z zadaniem, w obszarze Zadanie do wykonania wyświetlany jest następujący komunikat:

Gdy pojawi się ten komunikat, szczegóły dotyczące powiązanej pracy można znaleźć w jednej z poniższych sekcji:

  • Sekcja NADCHODZĄCE — jeśli termin wykonania powiązanej pracy przypada w ciągu miesiąca.
  • Sekcja Przebieg zadania — jeśli w przypadku tego zadania istnieją wcześniejsze powiązane prace oraz powiązane zdjęcia, notatki i podpisy.

Powiązana praca będzie miała taki sam Kod zadania jak przypisane do Ciebie zadanie.


Przebieg zadania

Jeśli istnieją zdjęcia, notatki lub podpisy powiązane z zadaniem, możesz je wyświetlić, dotykając sekcji Przebieg zadania lub wybierając opcję Wyświetl wszystko.


Członkowie zespołu

Jeśli do zadania przypisano innych członków zespołu, możesz ich wyświetlić w sekcji Członkowie zespołu lub Wyświetl wszystko. Z poziomu tych sekcji możesz się z nimi kontaktować za pośrednictwem połączenia telefonicznego lub wiadomości tekstowej.


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 2 z 3