Wyświetlanie listy swoich pojazdów

Podczas instalowania lokalizatorów GPS w Twoich pojazdach instalator dodaje je również do systemu Reveal.

Możesz zarządzać pojazdami i edytować je na stronie Lista pojazdów.

W tym artykule:

Dostęp do Listy pojazdów

PL_1.png

Aby otworzyć Listę pojazdów:

 1. W systemie Reveal wybierz menu Profil konta > Administrator.
 2. W sekcji Pojazdy wybierz menu Lista pojazdów.

Przegląd Listy pojazdów

PL_2.png

Na Liście pojazdów możesz:

 • wyświetlać informacje o pojazdach;
 • edytować informacje o pojazdach;
 • przypisywać kierowców do pojazdów;
 • wyświetlać diagnostyczne kody usterek (historia kodów DTC);
 • przeglądać i edytować informacje o pojazdach, aby ułatwić ich identyfikację w systemie Reveal;
 • dodawać więcej informacji o pojazdach, aby zwiększyć dokładność raportów;
 • przypisywać kierowców do pojazdów, co umożliwia sprawdzenie, kto prowadził pojazd w momencie zdarzenia;
 • wyświetlać historię diagnostycznych kodów usterek (DTC) pojazdu.

Zalecamy dodanie jak największej liczby informacji o pojazdach. Zwiększy to dokładność Twoich raportów.

Strona Lista pojazdów zawiera następujące informacje dotyczące każdego pojazdu:

 • Nr pojazdu: numer pojazdu służy do jego identyfikacji w systemie Reveal i tworzony jest automatycznie w momencie rejestracji pojazdu w systemie.
 • Nazwa pojazdu: nazwa pojazdu służy do jego identyfikacji w systemie Reveal i tworzona jest automatycznie w momencie rejestracji pojazdu w systemie.
 • Nr rejestracyjny: numer rejestracyjny pojazdu.
 • Bieżący kierowca: kierowca aktualnie przypisany do pojazdu. Ta kolumna jest pusta, gdy pojazd nie ma przypisanego kierowcy.
 • Grupa główna: jeśli pojazd przypisany jest do jednej lub wielu grup, przy tej pozycji wyświetlana jest grupa główna. Jeśli użytkownik ma dostęp do grupy głównej, będzie miał również dostęp do wszystkich jej podgrup.
 • Rok i marka: rok produkcji i producent pojazdu.

Eksport listy pojazdów

Aby wyeksportować listę pojazdów, kliknij ikonę Eksportuj.

Lista jest eksportowana jako plik CSV.

Wyszukiwanie pojazdu na Liście pojazdów

Aby wyszukać pojazd, wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz opcję Czy chcesz wyszukać pojazd?.
 2. Wprowadź nazwę pojazdu lub jego numer rejestracyjny.
 3. Naciśnij klawisz Enter.

 

 


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 19 z 94