Aktualizowanie informacji o pojazdach i zasobach zasilanych

Aby otworzyć stronę Edycja pojazdu, w menu Lista pojazdów kliknij ikonę ołówka znajdującą się obok pojazdu, który chcesz edytować.

Strona Edycja pojazdu zawiera następujące karty:

Jeśli masz odpowiednie dodatki, pojawią się następujące karty:

Szczegóły

Details_Tab.png

Na karcie Szczegóły można edytować następujące pola:

 • Nazwa pojazdu
 • Numer pojazdu
 • Typ pojazdu (wybierz Pojazd lub Zasób zasilany)
 • Numer rejestracyjny pojazdu
 • Odczyt odometru
 • Łączna liczba godzin pracy silnika
 • Grupy, do których należy pojazd

Zalecamy zmianę domyślnej nazwy i numeru pojazdu na bardziej odpowiednie dla organizacji. Ułatwi to wyszukiwanie i identyfikowanie pojazdu w systemie Reveal.

Jeśli chcesz ukryć pojazd na liście filtrów na Mapie na żywo, zaznacz pole wyboru Ukryj na liście zaznaczonych pojazdów.

W zależności od funkcji wybranych przy rejestracji możesz zobaczyć następujące informacje:

 • Elektroniczny numer seryjny (ESN): jest to unikalny identyfikator lokalizatora GPS zainstalowanego w pojeździe.
 • Stan alarmu klucza zbliżeniowego: jeśli masz funkcję ID kierowcy, będziesz wiedzieć, czy emitowany jest alarm dźwiękowy. Możesz tu również wyłączyć lub włączyć alarm.

Karta Przypisanie kierowcy

Driver_Assignment.png

Na karcie Przypisanie kierowcy możesz przypisać kierowcę do pojazdu, wybrać okres przypisania i przejrzeć historię przypisywania pojazdu.

Grupa

Group.png

Na karcie Grupa możesz dodawać pojazd do grup i usuwać go z nich.

Informacje o pojeździe

Vehicle_Information.png

Karta Informacje o pojeździe umożliwia wprowadzenie dodatkowych informacji w celu zwiększenia dokładności raportów.

Na karcie Informacje o pojeździe znajdują się 3 sekcje:

 • Koszt
 • Informacje
 • Zużycie paliwa

W sekcji Koszt możesz wprowadzać i edytować następujące informacje:

 • Wielkość pojazdu: wybierz pozycję Lekki, Średni lub Ciężki.
 • Koszt pojazdu: wprowadź wartość pojazdu.
 • Koszt pojazdu na milę/kilometr: domyślnie ten koszt jest pobierany z preferencji konta. Aby ustawić inny koszt dla tego pojazdu, usuń zaznaczenie pola wyboru i wprowadź wartość.

Aby zignorować informacje o czasie biegu jałowego, gdy czujnik jest aktywny, zaznacz pole wyboru Zignoruj czas biegu jałowego, gdy następujący czujnik jest włączony i wybierz czujnik z listy.

W sekcjach Informacje i Zużycie paliwa możesz wprowadzać i edytować następujące informacje:

 • Numer VIN: numer VIN (ang. Vehicle Identification Number) to unikalny 17-znakowy kod używany w przemyśle motoryzacyjnym do identyfikacji pojazdów.
 • Rok: rok produkcji pojazdu.
 • Marka: producent pojazdu.
 • Model: model pojazdu.
 • Typ paliwa: wybierz opcję Olej napędowy, Bezołowiowe lub Elektryczne — pojazd elektryczny na baterię (BEV)
  Pojazdy elektryczne mają ikonę EV.png obok nazwy pojazdu w dymku pojazdu oraz na karcie Stan floty na Mapie na żywo.
 • Pojemność zbiornika paliwa: pojemność zbiornika paliwa pojazdu.
 • Szacowana efektywność paliwowa (miasto): szacowana efektywność paliwowa podczas jazdy po mieście.
 • Szacowana efektywność paliwowa (autostrada): szacowana efektywność paliwowa podczas jazdy po autostradzie.

Wprowadzanie informacji o pojeździe poprzez podanie numeru VIN

Aby szybko dodać informacje o pojeździe, możesz wprowadzić numer VIN.

W tym celu:

 1. W polu Numer VIN wprowadź numer VIN pojazdu.
 2. Wybierz opcję ZNAJDŹ.
 3. Jeśli numer VIN zostanie rozpoznany, pojawi się okno dialogowe z informacjami, które zostaną zmienione lub dodane. Aby zaakceptować zmiany, wybierz opcję AKTUALIZUJ.

Historia kodów DTC

Ta karta jest widoczna tylko dla klientów, którzy mają system Engine Connect dla systemu Reveal.

Zdarzenia aktywacji i dezaktywacji kodów DTC (diagnostycznych kodów usterek) dla wybranego pojazdu podano w tabeli Historia kodów DTC.

Edit_vehicle_en.png

Kolumny w tabeli Historia kodów DTC są następujące:

 1. Stan: może być jednym z następujących:
  • Aktywowane: zdarzenie kodu DTC zostało wygenerowane i jest aktywne. Na przykład zdiagnozowano zbyt wysoką temperaturę silnika pojazdu.
  • Dezaktywowane: usunięto usterkę pojazdu prowadzącą do wygenerowania zdarzenia DTC „Aktywowane”. Na przykład pojazd, w którym uprzednio zdiagnozowano zbyt wysoką temperaturę silnika, teraz ma odpowiednią temperaturę.
 2. Data i godzina: sygnatura czasowa wskazująca moment wygenerowania zdarzenia DTC. Kliknij strzałkę W górę reveal_up_arrow.png lub W dół reveal_down_arrow.png, aby sortować tabelę Historii DTC wg wartości w tej kolumnie. Sortowana jest cała lista, niezależnie od tego, na ilu stronach się znajduje.
 3. Typ DTC: typ wygenerowanego kodu DTC.
 4. DTC: wygenerowany kod DTC.
 5. Opis: opis problemu, który spowodował wygenerowanie zdarzenia DTC. Obecnie obsługiwane są tylko następujące opisy:
  • Kody OBDII w przypadku pojazdów dostawczych i lekkich pojazdów użytkowych.
  • Kody J1939 w przypadku pojazdów ciężarowych.
   Uwaga: Nie wszystkie kody DTC mają odpowiadający im opis, dlatego ta kolumna może być pusta.

Aby wyszukać zdarzenie DTC:

 1. W polu Wyszukaj wprowadź cały kod DTC lub jego część bądź typ kodu DTC. W polu Wyszukaj nie trzeba zwracać uwagi na wielkość liter.
 2. Naciśnij klawisz Enter, aby filtrować listę zdarzeń DTC. Użyj klawisza Backspace lub kliknij przycisk X, aby wyczyścić pole Wyszukaj.

Unieruchomienie

Ta karta jest widoczna tylko dla klientów mających dostęp do funkcji unieruchomienia.

Na karcie Unieruchomienie można uniemożliwić uruchomienie pojazdu. W tym celu można wysłać żądanie unieruchomienia do urządzenia do lokalizacji pojazdu.

Można też zobaczyć historię unieruchomień pojazdu.

 

Dowiedz się, jak dostosować lokalizatory zasobów.


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 12 z 51