Często zadawane pytania: Pojazdy elektryczne w Reveal

Często zadawane pytania na temat informacji o poziomie akumulatora i ładowania pojazdów elektrycznych (EV).

Co muszę zrobić, aby zobaczyć informacje na temat akumulatora i ładowania moich pojazdów elektrycznych (EV)?

Otrzymasz informacje na temat akumulatora i ładowania tylko wtedy, gdy pojazd:

Dlaczego nie widzę informacji o ładowaniu i akumulatorze na mapie na żywo?

Możliwe, że pojazd należy prowadzić, aby zarejestrować włączenie zapłonu i pokazać go na mapie. Jeśli w trakcie podróży urządzenie nadal nie tworzy wykresów, zobacz Rozwiązywanie problemów: Dlaczego mój pojazd jest pojazdem nieraportującym?

Dlaczego niektóre pojazdy elektryczne nie mają niebieskiego logo EV na mapie na żywo?

Konieczne może być zaktualizowanie rodzaju paliwa na Battery Electric Vehicle (BEV).
Więcej informacji można znaleźć w części Aktualizowanie informacji o pojazdach i zasobach zasilanych

Dlaczego nie widzę informacji o ładowaniu i poziomie akumulatora w raporcie podsumowującym?

Pojazd może nie być kompatybilny lub nie posiada obsługiwanych urządzeń.
Niektóre pojazdy wysyłają informacje o ładowaniu do Reveal tylko przy włączonym zapłonie.

Dlaczego nie otrzymuję alertów o niskim poziomie naładowania pojazdów elektrycznych?

Otrzymasz raporty tylko wtedy, gdy dostępne są informacje o poziomie akumulatora dla pojazdu.

Dlaczego nie widzę częstych aktualizacji w Reveal podczas ładowania pojazdu?

Gdy pojazd się ładuje, częstotliwość komunikacji śledzonego urządzenia z Reveal jest ograniczona. Dzięki temu pojazd może ładować się szybciej.


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 3 z 8