Edytuj kontakty klienta

Edytuj kontakty klienta w Planerze zleceń Reveal Field w panelu Nowe zadanie lub na karcie Kontakty.

W panelu Nowe zadanie

  1. Otwórz panel Nowe zadanie, klikając opcję UTWÓRZ ZADANIE lub wybierając zadanie z panelu zadań w toku.
  2. Przejdź do kontaktu klienta, który chcesz edytować i wybierz ikonę ołówka Screenshot_2022-10-10_at_12.44.32.png, aby dokonać zmian.
  3. Kliknij polecenie ZAPISZ KONTAKT.

Na karcie Kontakty

  1. Przejdź do karty KontaktyScreenshot_2022-10-10_at_12.45.55.png
  2. Użyj pola wyszukiwania lub przewiń, aby znaleźć kontakt klienta, który chcesz zmienić.
  3. Wybierz trzy kropki znajdujące się obok nazwy klienta i wybierz opcję Edytuj kontakt.
  4. Wprowadź zmiany i kliknij ZAPISZ KONTAKT.

Dowiedz się, jak usunąć kontakt klienta.

Dowiedz się, jak edytować zadanie.

 


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 1 z 3