Tworzenie kontaktu klienta

Podczas tworzenia zadania w Planerze zleceń aplikacji Reveal Field możesz również utworzyć powiązany z nim kontakt klienta. Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności:

  1. Aby otworzyć panel Nowe zadanie, kliknij polecenie UTWÓRZ ZADANIE.
  2. W panelu Nowe zadanie kliknij polecenie NOWY KONTAKT. Możesz też kliknąć kartę KontaktyContacts_Tab.png, a następnie UTWÓRZ KONTAKT.
  3. Wypełnij wymagane informacje w panelu Nowy kontakt.
  4. Kliknij polecenie ZAPISZ KONTAKT.
  5. Dane kontaktowe znajdują się w górnej części panelu Nowe zadanie.

Aby dodać drugi kontakt, kliknij polecenie DODAJ KONTAKT.

Tylko administrator będzie mógł zobaczyć notatki dotyczące kontaktów.

Dowiedz się, jak edytować kontakty klientów.

Dowiedz się, jak zaimportować kontakty klientów.


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 5