Tworzenie kontaktu klienta

Tworzenie kontaktów

Jak dodać kontakt w Planerze zleceń

Podczas tworzenia zadania możesz również utworzyć powiązany z nim kontakt. Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności:

  1. W Planerze zleceń kliknij polecenie UTWÓRZ ZADANIE. Spowoduje to otwarcie panelu Nowe zadanie.
  2. W panelu Nowe zadanie kliknij opcję NOWY KONTAKT.
  3. Podaj wymagane informacje w panelu Nowy kontakt.
    Uwaga: Tylko administrator będzie mógł zobaczyć notatki dotyczące kontaktów.
  4. Kliknij polecenie ZAPISZ KONTAKT.
  5. Dane kontaktowe znajdują się w górnej części panelu Nowe zadanie. Aby wprowadzić w nich zmiany, kliknij ikonę ołówka obok imienia i nazwiska kontaktu.
  6. Aby dodać drugi kontakt, kliknij polecenie DODAJ KONTAKT.

Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 3