Utwórz zadanie

Planer zleceń umożliwia tworzenie zadań oraz ich przypisywanie i wysyłanie do techników. Funkcja inteligentnych sugestii* pomaga znaleźć pracownika najbardziej odpowiedniego do danego zadania w oparciu o jego dostępność, czas podróży, umiejętności oraz bieżącą lokalizację pojazdu.

Funkcja inteligentnych sugestii proponuje listę pracowników, którzy mogą wykonać zadanie. Następnie można odfiltrować i posortować listę, aby znaleźć najlepszego pracownika do danego zadania.

Aby utworzyć zadanie:

 1. W Planerze zleceń kliknij przycisk UTWÓRZ ZADANIE. Zadanie można także utworzyć, klikając i przeciągając w widoku dni. Po kliknięciu przycisku UTWÓRZ ZADANIE nastąpi przypisanie identyfikatora do tworzonego zadania. Identyfikator zadania zostanie wyświetlony w panelu Nowe zadanie. Aby zmienić lub dostosować identyfikator zadania, postępuj zgodnie z poniższymi zasadami:
  • Identyfikatory zadań muszą składać się z najwyżej 15 znaków bez spacji
  • Mogą zawierać litery, cyfry i następujące symbole: @ # * - _ & ( ) / \ $ € £
 2. Aby użyć istniejącego identyfikatora zadania, kliknij przycisk ŁĄCZE DO ISTNIEJĄCEGO IDENTYFIKATORA ZADANIA i wyszukaj istniejący lub wybierz z listy ostatnio utworzonych identyfikatorów zadań.

  Link_to_job_id.png
 3. Na stronie Dane kontaktowe wyszukaj kontakt. Po kliknięciu przycisku ŁĄCZE DO ISTNIEJĄCEGO IDENTYFIKATORA ZADANIA zostaną automatycznie wyświetlone dane kontaktowe dotyczące tego identyfikatora zadania. Zamiast tego możesz utworzyć nowy kontakt. W tym celu kliknij przycisk NOWY KONTAKT, wypełnij dane kontaktowe i wybierz przycisk ZAPISZ KONTAKT. Następnie ten nowy kontakt pojawi się w panelu Nowe zadanie.
 4. W sekcji Szczegóły zadania wprowadź adres zadania i zadanie do wykonania.
 5. W sekcji Spotkanie wprowadź następujące dane:
  • Data
  • Godzina rozpoczęcia: Jeśli chcesz uzyskać inteligentne sugestie dotyczące pracownika i godziny rozpoczęcia zadania, pozostaw to pole puste. Aby uzyskać tylko sugestię pracownika, wprowadź godzinę rozpoczęcia.
  • Oczekiwany czas trwania: można utworzyć spotkanie trwające maksymalnie 3 dni (72 godzin). W przypadku zadania trwającego dłużej zaplanuj powtarzające się spotkania lub dodaj spotkania uzupełniające do tego samego identyfikatora zadania.
   Sugestie pracowników są niedostępne w przypadku powtarzających się spotkań.
 6. W polu Pracownicy wprowadź nazwisko technika, a następnie wykonaj poniższe czynności. Możesz także wybrać opcję UZYSKAJ INTELIGENTNE REKOMENDACJE, a następnie wykonaj poniższe czynności.
  GET_SMART.png

Znajdowanie pracowników przy użyciu pola Pracownicy

 1. Aby odfiltrować pracowników w oparciu o ich harmonogram lub lokalizację pojazdu, wybierz odpowiednią opcję z filtra Sugestie oparte na:
  recommendations_based_on.png

  • Wybierz opcję Harmonogram, aby uzyskać sugestie pracowników z najlepszym czasem podróży do zadania.
  • Wybierz opcję Lokalizacja pojazdu, aby wyświetlić pracowników znajdujących się obecnie w pobliżu nowego zadania. Poszczególni sugerowani pracownicy będą mieć statusy „Zajęty”, „Dostępny” i „Nieczynny”. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Interpretacja etykiet stanu pracownika.
   Jeśli zadanie zaplanowane jest na dziś, zobaczysz tylko harmonogram i opcje lokalizacji pojazdu.
 • Wybierz pracownika. Aby wysłać zadanie, włącz przełącznik Wyślij zadanie do pracowników.
  dispatch_toggle.png
 • Kliknij przycisk Zapisz.
 • Znajdowanie pracowników przy użyciu funkcji inteligentnych sugestii

  Po wybraniu opcji UZYSKAJ INTELIGENTNE SUGESTIE Planer zleceń zasugeruje listę pracowników do zadania. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Informacje ogólne o funkcji Inteligentne sugestie.

  1. Filtruj listę za pomocą następujących opcji filtrowania:
   • Dostępny: wyświetla imiona i nazwiska pracowników dostępnych do wykonania zadania o określonej godzinie.
   • Wykwalifikowany: wyświetla tylko pracowników, którzy mają umiejętności potrzebne do zadania. Imiona i nazwiska pracowników zostaną dodane w ustawieniach konta. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Dodawanie umiejętności pracowników.
   • Zna klienta: wyświetla imiona i nazwiska pracowników, którzy w przeszłości wykonywali zadania dla danego klienta.
    reveal_createjob_filter.png
  2. Sortuj listę za pomocą następujących opcji filtrowania:
   • Całkowity czas podróży: lista pracowników zostanie posortowana według czasu podróży z miejsca zrealizowanej wizyty do lokalizacji klienta.
   • Efektywność harmonogramu:: lista pracowników zostanie posortowana według ich dostępności (tzn. pracownicy, którzy nie są zajęci innymi zadaniami) oraz według czasu podróży do miejsca realizacji zadania.
   • Zna klienta: lista pracowników zostanie posortowana według liczby zadań wykonanych w przeszłości dla danego klienta.
   • Nieposortowani: lista zostanie wyświetlona w kolejności domyślnej.
    Filter_menu.png

    Na odpowiednich kafelkach zostaną wyświetlone statusy poszczególnych rekomendowanych pracowników. Dostępne statusy „Zajęty”, „Dostępny” i „Nieczynny”. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Interpretacja etykiet stanu pracownika.

    Wybrany element sortowania jest wyświetlany nad listą. Na poniższym przykładowym zrzucie ekranu lista została posortowana według całkowitego czasu podróży:
    Total_travel_time_label.png
    Jeśli zadanie jest zaplanowane na bieżący dzień, będą widoczne tylko opcje "Całkowity czas podróży" i "Dostępność".
  3. Wybierz pracownika. Aby wysłać zadanie, włącz przełącznik Wyślij zadanie do pracowników.
   dispatch_toggle.png
  4. Kliknij przycisk ZAPISZ.

  Aby uzyskać więcej informacji, patrz Wysyłanie ostrzeżenia do pracownika.

  * Funkcja planowania inteligentnych sugestii nie jest jeszcze dostępna dla wszystkich użytkowników.

   

   


  Czy ten artykuł był pomocny?


  Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 1 z 4