Konfigurowanie ostrzeżeń

Na karcie Planer zleceń w systemie Reveal można wyświetlać ostrzeżenia.

Ostrzeżenia zawierają informacje w czasie rzeczywistym, dzięki czemu można monitorować status zadań i sprawdzać, czy pracownicy mają opóźnienia lub nie odczytali wysłanego zadania.

Alerty są domyślnie włączone. Alerty można wyłączyć lub dostosować w obszarze Ustawienia konta w systemie Reveal.

Ten artykuł dotyczy następujących zagadnień:

Wyświetlanie ostrzeżeń

 • Kliknij kartę Planer zleceń w systemie Reveal, aby wyświetlić ostrzeżenia. W przypadku pojawienia się nowych alertów ikona dzwonka alarmowego wyświetla czerwony znaczek.
 • Jeśli nowy alert to Alert opóźnienia pracownika, poniżej dzwonka alarmowego wyświetlana jest również czerwona tabletka.
 • Jeśli nie ma nowych alertów, wyświetlana jest ikona dzwonka alarmowego bez czerwonego znaczka.

Rodzaje ostrzeżeń

W panelu Ostrzeżenia są wyświetlane dwa typy alertów:

 • Opóźnienie: Otrzymasz ten alert, jeśli szacowany czas przybycia pracownika jest o 15 minut późniejszy niż czas rozpoczęcia zadania.
 • Zadanie nie przeczytane: Otrzymasz ten alert, jeśli pracownik nie odczyta wysłanego zadania w ciągu 15 minut* od momentu dostarczenia zadania na urządzenie mobilne pracownika.

15 minut to ustawienie domyślne. Można je zmienić w sekcji Ustawienia.

Panel Ostrzeżenia

Panel Ostrzeżenia zawiera wszystkie aktywne ostrzeżenia.

 • Aby uzyskać dostęp do panelu Ostrzeżenia, kliknij ikonę dzwonka alarmowego. Zadania są wyświetlane w kolejności od najnowszych do najstarszych.
 • Aby odrzucić ostrzeżenie i usunąć je z panelu Ostrzeżenia, zatrzymaj kursor nad kartą zadania i kliknij przycisk X.
 • Aby przełożyć zadanie lub przypisać je do innego pracownika, kliknij polecenie EDYTUJ ZADANIE.

Alerty są wyświetlane tylko w panelu Ostrzeżenia: alerty nie są wysyłane w formie wiadomości SMS ani e-mail.

Edytowanie ustawień ostrzeżeń

Konieczne może być zwrócenie się do administratora z prośbą o udzielenie dostępu do ostrzeżeń.

Domyślnie włączone są powiadomienia o opóźnieniu zadania i braku odczytu zadania. Aby edytować ustawienia alertów, wykonaj następujące czynności:

 1. Planerze zleceń kliknij ikonę koła zębatego, aby przejść do sekcji Ustawienia.
 2. Wybierz kolejno opcje Ustawienia konta > Ostrzeżenia.
 3. Aby zmienić czas wyzwalania alertu dotyczącego opóźnienia pracownika i nieprzeczytania zadania, otwórz listę rozwijaną i wybierz czas. Aby ocenić zadanie, wybierz z menu rozwijanego swoją ocenę w gwiazdkach.
 4. Aby wyłączyć alert, odznacz pole wyboru pod odpowiednim typem alertu. Aby zastosować zmiany, kliknij przycisk ZAPISZ.

 

Dowiedz się, jak skonfigurować powiadomienia dla pracowników.

Dowiedz się, jak zaktualizować status zadania.


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 2 z 3