Konfigurowanie powiadomień dla pracowników

Powiadomienia dla pracowników to informacje przesyłane do pracowników za pośrednictwem wiadomości SMS i e-mail.

Istnieją trzy rodzaje powiadomień dla pracowników:

 • Wysłano zadanie: wysyłane po przypisaniu zadania do pracownika.
 • Zmiana terminu zadania: wysyłane po zmianie daty lub godziny zadania.
 • Ponowne przypisanie zadania: wysyłane po usunięciu zadania z harmonogramu pracownika.

Ten artykuł dotyczy następujących zagadnień:

Konfigurowanie powiadomień

Do wyświetlania i konfigurowania powiadomień mogą być wymagane dodatkowe uprawnienia w systemie Reveal — aby je uzyskać, skontaktuj się z administratorem.

Konfigurowanie powiadomień:

 1. Kliknij kartę Planer zleceń, a następnie wybierz ikonę Ustawienia (ikona koła zębatego)
 2. Wybierz kolejno opcje Wiadomości e-mail i SMS > Pracownicy.
 3. Na tym ekranie możesz sprawdzić, czy powiadomienia są włączone czy wyłączone.
  Aby zmienić ich status, wybierz ikonę edycji Screenshot_2022-05-24_at_13.36.43.png, a następnie zaznacz na następnej stronie pola Włącz wiadomości e-mail i SMS.

  Gdy powiadomienia są włączone, pracownicy korzystający z aplikacji mobilnej Reveal Field otrzymują zarówno wiadomość e-mail i/lub SMS, jak i powiadomienie z aplikacji dotyczące zadań.

Tworzenie szablonów powiadomień

Szablon wiadomości e-mail zawiera dwa pola: wiersz tematu i treść wiadomości e-mail. Szablon wiadomości SMS zawiera pole treści wiadomości. Możesz edytować sugerowany tekst w szablonach, aby dostosować powiadomienia do swoich potrzeb. Możesz także wyświetlić podgląd tych wiadomości i wysłać wiadomość testową przed ich zapisaniem. Do szablonów można dodać symbole zastępcze z dodatkowymi informacjami.

Edytor szablonu wiadomości e-mail

tech_email.PNG

Edytor szablonu wiadomości SMS

text_message_template_technicians.PNG

Edytowanie szablonów powiadomień

Aby edytować szablony powiadomień:

 1. Na karcie Planer zleceń wybierz kolejno opcje Ustawienia > Wiadomości e-mail i SMS > Pracownicy.
 2. Aby otworzyć szablon, kliknij polecenie EDYTUJ.
 3. Aby włączyć powiadomienia, zaznacz pole wyboru Włącz dla wiadomości e-mail i SMS.
 4. Edytuj wiadomość, pisząc w edytorze szablonu. Wprowadzone zmiany pojawią się w polu podglądu wiadomości.
 5. Aby dodać symbol zastępczy do szablonu, kliknij opcję WSTAW SYMBOL ZASTĘPCZY i wybierz pozycję z listy rozwijanej. Gdy wyślesz powiadomienie do pracownika, będzie ono zawierać dodane przez Ciebie informacje.
  placeholder_options.PNG

Do treści wiadomości e-mail możesz dodać znaczniki HTML. Zmiany będą miały zastosowanie do wiadomości e-mail otrzymywanych przez klienta.

Wysyłanie testowych wiadomości e-mail i SMS

Aby wysłać powiadomienie testowe, wykonaj następujące czynności:

 1. W edytorze szablonu kliknij polecenie WYŚLIJ WIADOMOŚĆ TESTOWĄ, które znajduje się pod szablonem.
 2. W wyskakującym okienku Wyślij testową wiadomość e-mail wprowadź adres e-mail i kliknij opcję WYŚLIJ WIADOMOŚĆ TESTOWĄ.
 3. W wyskakującym okienku Wyślij wiadomość SMS wprowadź numer telefonu komórkowego i kliknij opcję WYŚLIJ WIADOMOŚĆ TESTOWĄ.
 4. Aby cofnąć zmiany, kliknij opcję PRZYWRÓĆ USTAWIENIA DOMYŚLNE.

Testowe powiadomienia można wysyłać tylko na jeden adres e-mail i pod jeden numer telefonu.

Wysyłanie powiadomień do pracowników

Aby wysłać powiadomienie do pracownika, wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz kartę Planer zleceń w systemie Reveal i kliknij UTWÓRZ ZADANIE. Wypełnij wymagane pola lub wybierz istniejącą kartę zadania i kliknij ikonę ołówka 5dd2b3554820b.png.
 2. W sekcji Spotkanie wybierz datę, czas rozpoczęcia i szacowany czas trwania.
 3. Kliknij pole Pracownicy i wybierz jednego z nich z listy.
  Po wprowadzeniu danych dotyczących spotkania i wybraniu pracownika pojawi się przełącznik Wyślij zadanie do pracownika.
 4. Kliknij przełącznik. Po włączeniu tego przełącznika i zapisaniu zadania będzie można zobaczyć lokalizację pracownika na Mapie na żywo, jeśli przypisano do niego pojazd.
 5. Aby sfinalizować zadanie i wysłać powiadomienie do pracownika, kliknij przycisk ZAPISZ.

Jeśli pracownik nie przeczyta informacji o zadaniu w ciągu 15 minut, w panelu Ostrzeżenia pojawi się powiadomienie Zadanie nie przeczytane.

15 minut to ustawienie domyślne. Można je zmienić na 30, 45 lub 60 minut.

 

Dowiedz się, jak zaktualizować status zadania.

Dowiedz się, jak skonfigurować powiadomienia dla klientów.

Dowiedz się, jak skonfigurować ostrzeżenia.


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 2