Konfigurowanie powiadomień dla klientów

Powiadomienia dla klientów to informacje przesyłane automatycznie do klientów w aplikacji Reveal Field za pośrednictwem wiadomości e-mail i SMS.

Aby korzystać z menu Ustawienia, konieczne może być uzyskanie uprawnień od administratora.

Ten artykuł dotyczy następujących zagadnień:

Typy powiadomień dla klientów

 • Potwierdzenie zadania: powiadamia klienta o dodaniu zadania do Planera zleceń.
 • Przypomnienie o zadaniu: przypomina klientowi o nadchodzącym zadaniu na 24 godziny przed czasem rozpoczęcia.
  Przypomnienie zostanie wysłane tylko wówczas, jeśli zadanie zostało przesłane na urządzenie mobilne pracownika.
 • Pracownik w drodze: informuje klienta, że pracownik jest w drodze do lokalizacji zadania. Jest ono wysyłane, gdy pracownik zaktualizuje swój status zadania na W drodze za pomocą aplikacji mobilnej Reveal Field.
 • Ocena zadania: klient otrzymuje prośbę o ocenę wykonanego zadania.
 • Opóźnienie: wysyłane do klienta, gdy pracownik spóźnia się na miejsce wykonania zadania. Ta wiadomość zawiera nowy szacowany czas przybycia (ETA).

Uzyskiwanie dostępu do powiadomień

 1. Kliknij kartę Planer zleceń, a następnie wybierz ikonę Ustawienia.
 2. Aby wyświetlić opcję Powiadomienia dla klientów, kliknij opcję Wiadomości e-mail i SMS, a następnie opcję Klienci.
  Aby zmienić ich status, wybierz ikonę edycji Screenshot_2022-05-24_at_13.33.10.png, a następnie na kolejnej stronie zaznacz pola Włącz wiadomości e-mail lub SMS.

Edytowanie powiadomień

Aby edytować powiadomienia:

 1. Na karcie Planer zleceń wybierz kolejno opcje Ustawienia > Wiadomości e-mail i SMS > Klienci.
 2. Aby otworzyć szablon, kliknij polecenie EDYTUJ.
 3. Aby włączyć powiadomienia, zaznacz pole wyboru Włącz dla wiadomości e-mail i SMS.
 4. Edytuj wiadomość, pisząc w edytorze szablonu. Wprowadzone zmiany pojawią się w polu podglądu wiadomości.
 5. Aby dodać symbol zastępczy do szablonu, kliknij opcję WSTAW SYMBOL ZASTĘPCZY i wybierz pozycję z listy rozwijanej. Gdy powiadomienie zostanie wysłane do klienta, będzie zawierało informacje dodane z symbolu zastępczego.
  placeholder_options.PNG
  Wiadomości e-mail i SMS będą wysyłane automatycznie na dane kontaktowe zapisane pod kodem danego zadania. Klient otrzyma zarówno wiadomość e-mail, jak i SMS, jeśli podał odpowiednie dane.

Do treści wiadomości e-mail możesz dodać znaczniki HTML. Zmiany będą miały zastosowanie do wiadomości e-mail otrzymywanych przez klienta.

Edytor szablonu wiadomości e-mail

email_template.PNG

Edytor szablonu wiadomości SMS

text_message_editor.PNG

Wysyłanie testowych wiadomości e-mail i SMS

Aby wysłać testowe powiadomienie dla klienta:

 1. W edytorze szablonu kliknij polecenie WYŚLIJ WIADOMOŚĆ TESTOWĄ, które znajduje się pod szablonem.
 2. W wyskakującym okienku Wyślij testową wiadomość e-mail wprowadź adres e-mail i kliknij opcję WYŚLIJ WIADOMOŚĆ TESTOWĄ.
 3. W wyskakującym okienku Wyślij wiadomość SMS wprowadź numer telefonu komórkowego i kliknij polecenie WYŚLIJ WIADOMOŚĆ TESTOWĄ.
 4. Aby cofnąć zmiany, kliknij opcję PRZYWRÓĆ USTAWIENIA DOMYŚLNE.

Testowe powiadomienia można wysyłać tylko na jeden adres e-mail i pod jeden numer telefonu.

 

Aby dowiedzieć się, jak dodać znakowanie firmowe do swoich wiadomości e-mail, przeczytaj Dodawanie informacji o firmie.


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 8 z 14