Importowanie kontaktów klientów

Kontakty klientów są importowane z sekcji ustawień Planera zleceń aplikacji Reveal Field.

Możesz importować kontakty z innego oprogramowania, takiego jak QuickBooks, do systemu Reveal. Aby było to możliwe, plik z kontaktami musi być w jednym z następujących formatów:

 • Excel (XLSX lub XLS)
 • CSV (UTF-8)

W przypadku większości programów w ich witrynach dostępne są instrukcje dotyczące eksportowania kontaktów klientów.
W przypadku braku pewności co do wymaganego formatu pliku należy pobrać nasz szablon programu Excel z sekcji Importowanie kontaktów klientów dostępnej w systemie Reveal.

Możesz wyświetlić importy klientów z ostatnich dwudziestu dni w menu Ustawienia > Importuj kontakty klientów > Importuj. Rekordy importów klientów starsze niż dwadzieścia dni nie są dostępne.

 

Ten artykuł dotyczy następujących zagadnień:

importowanie pliku

Aby zaimportować plik, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

 • Plik musi zawierać tylko jeden arkusz.
 • Nagłówki kolumn muszą znajdować się tylko w pierwszym wierszu.
 • Nie należy powielać nazw nagłówków kolumn.
 • Jeden plik nie może zawierać więcej niż 10 000 kontaktów. Oto maksymalny rozmiar dla każdego typu pliku:
  • CSV — 20 MB
  • XLS — 10 MB
  • XLSX — 5 MB
 • Kontakt musi zawierać imię lub nazwisko oraz numer telefonu (komórkowego lub innego).
 • Dla jednego kontaktu można zaimportować maksymalnie pięć adresów e-mail, pięć numerów telefonu (dowolnego typu), pięć numerów telefonu komórkowego i pięć adresów.
 • Upewnij się, że dane kontaktowe każdej osoby znajdują się w jednym wierszu — nie powinny być rozdzielone na kilka wierszy.
  Import_existing_customer_contacts.png

dopasowywanie danych kontaktowych

Kiedy plik zostanie przesłany, zobaczysz tę tabelę:

Contact_Details.png

Tabela zawiera następujące kolumny:

 • SZCZEGÓŁY KONTAKTU W APLIKACJI REVEAL: wyświetlane są tu nagłówki, pod którymi system Reveal zapisuje informacje o klientach.
 • NAGŁÓWKI KOLUMN PLIKU: wyświetlane są tu nagłówki pobrane z przesłanego pliku.
 • PODGLĄD Z PLIKU: wyświetlane są tu informacje pochodzące z kolumny o wybranym nagłówku.

Jak dopasować dane kontaktowe

Wybierz nagłówki z listy rozwijanej NAGŁÓWKI KOLUMN PLIKU, tak aby odpowiadały nagłówkom w kolumnie DANE KONTAKTOWE W APLIKACJI REVEAL. Szczegóły z pliku zostaną wyświetlone w kolumnie PODGLĄD Z PLIKU.

Contact_Details_With_Preview.png

Jeśli nagłówek kolumny z pliku ma taką samą nazwę jak pozycja w kolumnie DANE KONTAKTOWE W APLIKACJI REVEAL, zostanie on automatycznie dopasowany.

Dopasowywanie imion i nazwisk

Imiona i nazwiska wprowadzone razem w wierszu Imię zostaną zaimportowane bez problemu.

Dopasowywanie numerów telefonów

Dopasuj numer telefonu klienta, wybierając go z menu rozwijanego NAGŁÓWKI KOLUMN PLIKU.

Jeśli klient ma więcej niż jeden numer telefonu, wybierz opcję +DODAJ obok pozycji Telefon. Dopasuj dodatkowe numery telefonu do odpowiedniego nagłówka.

Add_multiple_phone.jpg
Aby wysyłać swoim kontaktom potwierdzenia zadań i przypomnienia o zadaniach, należy dodać numer telefonu komórkowego pod nagłówkiem Komórka. Aby dodać więcej numerów telefonu komórkowego, wybierz opcję +DODAJ obok pozycji Komórka.

Jeśli nie wpiszesz kodu kraju komórki lub numeru telefonu, w polu zostanie automatycznie wprowadzony kod kraju, w którym znajduje się siedziba główna firmy.

Dopasowywanie adresów

Dopasuj adres klienta, wybierając go z menu rozwijanego NAGŁÓWKI KOLUMN PLIKU.


Jeśli klient ma więcej niż jeden adres, wybierz opcję +DODAJ obok pozycji Adres. Dopasuj dodatkowe adresy do odpowiedniego nagłówka.

pomyślnie zaimportowane dane

Aby sprawdzić, czy wszystkie kontakty zostały zaimportowane, wykonaj następujące czynności:

 1. Przejdź do Planera zleceń.
 2. Kliknij ikonę ustawień .
 3. Przejdź do sekcji Importowanie kontaktów klientów.
 4. Znajdź odpowiednie importowanie w Historii importowania.
 5. Przejdź do sekcji Zaimportowane kontakty, aby dowiedzieć się, ile kontaktów zostało zaimportowanych z Twojego pliku.

Aby zobaczyć, czy określony kontakt został zaimportowany, wykonaj następujące czynności:

 1. Przejdź do Planera zleceń.
 2. Kliknij opcję UTWÓRZ ZADANIE.
 3. Wyszukaj zaimportowany kontakt. Jeśli się pojawi, oznacza to, że został pomyślnie zaimportowany.

nieudane importowanie

Aby przejrzeć kontakty, których nie udało się zaimportować, wykonaj następujące czynności:

 1. Przejdź do Planera zleceń.
 2. Kliknij ikonę ustawień .
 3. Przejdź do sekcji Importowanie kontaktów klientów.
 4. Znajdź odpowiednie importowanie w Historii importowania.
 5. Pobierz plik Excel zawierający informacje dotyczące nieudanego importowania.

Plik ten zawiera wszystkie kontakty, które nie zostały zaimportowane — obok każdego z nich podany jest powód niepowodzenia. Możesz naprawić problemy i spróbować przesłać plik ponownie.

Więcej informacji o temacie: importowanie kontaktów klientów — komunikaty o błędach.

Usuwanie plików kontaktów klientów

Zaimportowane kontakty klientów można usunąć, wykonując poniższe kroki:

 1. Przejdź do Planera zleceń i kliknij koło zębate.
 2. Kliknij przycisk Importowanie kontaktów klientów.
 3. W tabeli historii importu znajdź zaimportowany plik z kontaktami, który chcesz usunąć, i kliknij znajdującą się obok niego ikonę kosza.

Po usunięciu pliku jego szczegóły nadal będą widoczne (jako jasnoszary tekst) w tabeli historii importu. W kolumnie AKTUALIZACJE będzie też wyświetlany następujący tekst:
"Użytkownik [nazwa administratora] usunął kontaktów: [liczba kontaktów]."
Ta informacja zniknie po kilku dniach.

Jeśli podczas tworzenia tych zadań dodano nowe kontakty, pozostaną one w Planerze zleceń nawet po usunięciu zadania.

 

Dowiedz się, jak zaimportować szczegóły zadania.

Dowiedz się, jak usunąć kontakt klienta.


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 2 z 8