Wyświetlanie zadań w Planerze zleceń

Istnieją dwa sposoby wyświetlania zadań w Planerze zleceń: w widoku Pracownicy i w widoku Zadania.

Przejdź do karty Planer zleceń w systemie Reveal i przełączaj się między tymi widokami za pomocą ikon nawigacji.

Widok Pracownicy

Technicians_Tab.png

Widok Pracownicy jest wybrany domyślnie. Zadania pracowników można przeglądać w kategoriach: Dzień, Tydzień lub Spotkanie, korzystając z menu rozwijanego.

Na kartach zadań wyświetlane są zaplanowane i ukończone zadania pracowników.

Aby zobaczyć zadania techników z konkretnego dnia lub tygodnia, dokonaj wyboru z listy rozwijanej i użyj strzałek nawigacyjnych lub wskaźnika daty, aby zobaczyć więcej.

Po wybraniu opcji Dzień lub Tydzień możesz dowiedzieć się więcej o zadaniu, najeżdżając kursorem na kartę zadania. Możesz kliknąć zadanie, aby otworzyć panel zadania, w którym można je edytować i wyświetlić jego szczegóły.

W widoku Spotkania zadania są wyświetlane według dat i godzin spotkań. Do niektórych z tych zadań mogą nie być jeszcze przypisani pracownicy.

Wyświetlaj zadania według daty za pomocą strzałek nawigacyjnych Poprzedni dzień i Następny dzień lub wybierz datę w górnej części ekranu.

Widok Zadania

Jobs_tab.png

W widoku Zadania wyświetlane są wszystkie rozpoczęte, zakończone i nadchodzące zadania.

W przypadku włączenia filtra Wszystkie lub W toku na górze pojawią się spotkania będące w toku, dla których nie wybrano daty, a nadchodzące spotkania pojawią się pod nimi i będą uporządkowane według daty.

W przypadku włączenia filtra Zaplanowane wyświetlone zostaną zaplanowane spotkania.

Jeśli chcesz zobaczyć tylko przeszłe zadania z danego okresu, użyj menu rozwijanego Ramy czasowe.


Dowiedz się, jak Wyświetlanie przeszłych i będących w toku zadań przypisanych do kontaktu.

Dowiedz się, jak wyświetlić harmonogram dzienny.

Dowiedz się, jak wyświetlić harmonogram tygodniowy.

Dowiedz się, jak wyświetlić zaplanowane spotkania.

Dowiedz się, jak wyświetlić zadania na Mapie na żywo.


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 2