Edytowanie zadania

Zadania można edytować na karcie Planer zleceń w aplikacji Reveal Field.

Aby edytować zadanie, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij kartę Planer zleceń.
  2. Kliknij kartę zadania, które chcesz edytować. Spowoduje to otwarcie panelu zadania.
  3. Aby edytować Dane kontaktowe, wybierz ikonę ołówka .
  4. Aby edytować inne dane, wprowadź zmiany w odpowiednim polu, np. Szczegóły zadania, i wybierz polecenie ZAPISZ.

Anulowanie zadania

Możesz anulować zadanie, usuwając przypisanego do niego pracownika.
Otrzyma on powiadomienie z aplikacji informujące go, że zadanie zostało usunięte z jego harmonogramu.

Jeśli pracownicy włączyli powiadomienia w aplikacji, będą otrzymywać aktualizacje zadań w aplikacji mobilnej Reveal Field.

Usuwanie zadania

Aby usunąć pojedyncze zadanie z Planera zleceń, należy cofnąć wysyłanie zadania do technika, a następnie je usunąć. Obecnie nie ma możliwości usunięcia wysłanego zadania. Szczegóły istniejącego zadania można także zmienić, wprowadzając informacje dotyczące nowego zadania.

Zmiana terminu zadania

Aby dostosować datę i godzinę zadania, zmień dane w odpowiednich polach w Planerze zleceń i wybierz polecenie ZAPISZ.

Pracownicy otrzymają powiadomienie z aplikacji informujące ich o zmianach.

Ponowne przypisywanie pracownika

W przypadku zmiany pracownika zajmującego się danym zadaniem pierwotnie przypisany pracownik otrzyma z aplikacji powiadomienie o anulowaniu zadania (jeśli ma zainstalowaną aplikację mobilną Reveal Field).

Zadanie zostanie usunięte z jego harmonogramu w aplikacji.

Nowo przypisany pracownik zobaczy zadanie w aplikacji i otrzyma powiadomienie o nowym zadaniu.

Dowiedz się, jak utworzyć nowe zadanie.


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 2 z 5