Tworzenie nowego zadania

Ten artykuł dotyczy następujących zagadnień:

Planer zleceń umożliwia tworzenie zadań oraz ich przypisywanie i wysyłanie do pracowników. Funkcja inteligentnych sugestii pomaga znaleźć pracownika najbardziej odpowiedniego do danego zadania w oparciu o jego dostępność, czas podróży, umiejętności oraz bieżącą lokalizację pojazdu.

Funkcja inteligentnych sugestii proponuje listę pracowników, którzy mogą wykonać zadanie. Następnie można odfiltrować i posortować listę, aby znaleźć najlepszego pracownika do danego zadania.

Funkcja planowania inteligentnych sugestii nie jest jeszcze dostępna dla wszystkich użytkowników.

Tworzenie zadania

 1. Aby utworzyć zadanie w widoku Pracownicy Planera zleceń lub widoku Zadania, kliknij UTWÓRZ ZADANIE. W widoku Pracownicy możesz też utworzyć zadanie, klikając i przeciągając przedział czasowy w Planerze zleceń. Można też utworzyć zadanie dla określonego kontaktu, klikając w widoku Kontakty trzy pionowe kropki znajdujące się za nazwą, a następnie klikając Utwórz zadanie. Po kliknięciu przycisku UTWÓRZ ZADANIE nastąpi przypisanie kodu zadania do tworzonego zadania. Kod zadania zostanie wyświetlony w panelu Nowe zadanie. Aby zmienić lub dostosować kod zadania, postępuj zgodnie z poniższymi zasadami:
  • Kody zadań muszą składać się z najwyżej 15 znaków bez spacji
  • Mogą zawierać litery, cyfry i następujące symbole: @ # * - _ & ( ) / \ $ € £
 2. Aby użyć istniejącego kodu zadania, kliknij przycisk ŁĄCZE DO ISTNIEJĄCEGO KODU ZADANIA i wyszukaj istniejący lub wybierz z listy ostatnio utworzonych kodów zadań.

  Link_to_job_id.png
 3. Na stronie Dane kontaktowe wyszukaj kontakt. Po kliknięciu przycisku ŁĄCZE DO ISTNIEJĄCEGO KODU ZADANIA zostaną automatycznie wyświetlone dane kontaktowe dotyczące tego kodu zadania. Zamiast tego, aby utworzyć nowy kontakt, możesz kliknąć przycisk NOWY KONTAKT, wypełnić dane kontaktowe i wybrać przycisk ZAPISZ KONTAKT. Następnie ten nowy kontakt pojawi się w panelu Nowe zadanie.
 4. W sekcji Szczegóły zadania wprowadź adres zadania i zadanie do wykonania.
 5. W sekcji Spotkanie wprowadź następujące dane:
  • Data
  • Godzina rozpoczęcia: Jeśli chcesz uzyskać inteligentne sugestie dotyczące pracownika i godziny rozpoczęcia zadania, pozostaw to pole puste. Aby uzyskać tylko sugestię pracownika, wprowadź godzinę rozpoczęcia.
  • Oczekiwany czas trwania: można utworzyć spotkanie trwające maksymalnie 3 dni (72 godzin). W przypadku zadania trwającego dłużej zaplanuj powtarzające się spotkania lub dodaj spotkania uzupełniające do tego samego kodu zadania.
   Sugestie pracowników są niedostępne w przypadku powtarzających się spotkań.
 6. W polu Pracownicy wprowadź nazwisko technika, a następnie wykonaj poniższe czynności. Możesz także wybrać opcję UZYSKAJ INTELIGENTNE REKOMENDACJE, a następnie wykonaj poniższe czynności.
  GET_SMART.png

 

Dodawanie zadania do wykonania

Zadanie do wykonania to rodzaj pracy, jaką pracownik będzie wykonywał dla klienta.

W polu Zadanie do wykonania zostanie wyświetlony panel, kiedy klikniesz polecenie UTWÓRZ ZADANIE.

Zadanie do wykonania można wprowadzić w panelu NOWE ZADANIE podczas tworzenia spotkania.

Można zapisać typy zadań do wykonania, dzięki czemu nie będzie trzeba wprowadzać ich za każdym razem przy tworzeniu nowego spotkania.

Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności:

 1. Aby otworzyć listę Zadanie do wykonania, przejdź do Planera zleceń i kliknij ikonę Ustawienia.
 2. W menu Ustawienia wybierz kolejno opcje Ustawienia konta > Zadanie do wykonania.
 3. Kliknij opcję DODAJ ZADANIE.
 4. Wypełnij poniższe pola:
  • TYTUŁ: To pole jest obowiązkowe. Musisz utworzyć unikalny tytuł dla każdego zadania do wykonania.
  • OPIS: Wprowadź opis zadania.
  • SZACOWANY CZAS TRWANIA: Wprowadź szacowany czas trwania zadania. To pole jest obowiązkowe.
  • Kliknij przycisk ZAPISZ.

 

Edytowanie lub usuwanie zadania do wykonania

 1. Aby edytować zadanie, wybierz ikonę ołówka.
 2. Aby usunąć zadanie, wybierz ikonę kosza.

 

Używanie zapisanego zadania do wykonania w panelu Nowe zadanie

 1. Aby otworzyć panel NOWE ZADANIE, kliknij polecenie UTWÓRZ ZADANIE.
 2. W polu Zadanie do wykonania zacznij wprowadzać tytuł utworzonego zadania do wykonania.
 3. Wybierz zapisany tytuł z listy. Pola Opis zadania i Szacowany czas trwania są automatycznie wypełniane danymi, które zostały wcześniej zapisane.

 

Przypisywanie pracownika

  1. Aby odfiltrować pracowników w oparciu o ich harmonogram lub lokalizację pojazdu, wybierz odpowiednią opcję z filtra Sugestie oparte na:
   recommendations_based_on.png
   • Wybierz opcję Harmonogram, aby uzyskać sugestie pracowników z najlepszym czasem podróży do zadania.
   • Wybierz opcję Lokalizacja pojazdu, aby wyświetlić pracowników znajdujących się obecnie w pobliżu nowego zadania. Poszczególni sugerowani pracownicy będą mieć statusy „Zajęty”, „Dostępny” i „Nieczynny”. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Interpretacja etykiet stanu pracownika.
    Jeśli zadanie zaplanowane jest na dziś, zobaczysz tylko harmonogram i opcje lokalizacji pojazdu.
  2. Wybierz pracownika. Aby wysłać zadanie, włącz przełącznik Wyślij zadanie do pracowników.
   dispatch_toggle.png
  3. Kliknij przycisk Zapisz.

 

Dodawanie zdjęć, podpisów, notatek i plików

Do zadań można dodawać takie informacje, jak zdjęcia, podpisy, notatki i pliki (w tym dokumenty), aby pracownik mógł je przeglądać.

Jak dodać zdjęcia i pliki do nowego zadania

 1. Kliknij kartę Planer zleceń, a następnie kliknij polecenie UTWÓRZ ZADANIE, aby otworzyć panel Nowe zadanie.
 2. Kliknij polecenie DOŁĄCZ PLIKI i wybierz pliki, które chcesz przesłać. Można przesyłać pliki następujących typów: JPG, JPEG, PNG, PDF, DOC, DOCX, PPT, PPTX, XLS, XLSX, TXT. Pliki zostały dodane.

Można przesłać najwyżej 10 plików jednocześnie. Maksymalny rozmiar pliku to 20 MB.

Jak dodać zdjęcia i pliki do istniejącego zadania

 1. W Planerze zleceń kliknij zadanie, do którego chcesz dodać elementy.
 2. W sekcji Przebieg zadania kliknij polecenie WYŚWIETL.
 3. Kliknij przycisk DODAJ PLIK. Wybierz pliki, które chcesz przesłać.

Pracownicy mogą dodawać podpisy do zadań. Jeśli pracownik lub administrator dodał podpisy, zdjęcia, notatki lub pliki, pojawią się one w sekcji Przebieg zadania na karcie Planer zleceń w aplikacji Reveal Field.

Aby pracownicy mogli przeglądać pliki, muszą posiadać najnowszą wersję aplikacji dla pracowników.

 

Aby wyświetlić notatki, zdjęcia i podpisy powiązane z zadaniem, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij kartę Planer zleceń i wyszukaj zadanie, które chcesz wyświetlić.
 2. Aby otworzyć panel Zadanie, kliknij kartę zadania.
 3. W panelu Zadanie w sekcji Przebieg zadania kliknij WYŚWIETL WSZYSTKO. Spowoduje to otwarcie panelu Zapis dotyczący zadania, który zawiera notatki, zdjęcia i podpisy dołączone do zadania.

Możesz wybrać zdjęcie lub podpis, aby wyświetlić dany element w większym rozmiarze.
Aby usunąć zdjęcie, notatkę lub podpis, kliknij ikonę obok elementu, który chcesz usunąć. Następnie kliknij przycisk usuwania.

 

Dowiedz się, jak edytować zadanie.

Dowiedz się, jak skonfigurować ostrzeżenia.

Dowiedz się, jak skonfigurować powiadomienia dla pracowników.

Dowiedz się, jak skonfigurować powiadomienia dla klientów.


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 1 z 7