Tworzenie i edycja grup

Grupy pozwalają kontrolować, kto może zobaczyć wybranych kierowców i pracowników oraz określone pojazdy i zasoby. Podczas tworzenia grupy można dodawać do niej pojazdy, kierowców, pracowników i zasoby. Następnie można wybrać, którzy użytkownicy będą mieli dostęp do grupy.

Grupy dają następujące możliwości:

 • Organizowanie floty według kategorii, takich jak region, typ pojazdu lub typ zasobu.

 • Ograniczanie użytkownikom możliwości wyświetlania elementów w grupie.

 • Filtrowanie widoków w częściach aplikacji Reveal, takich jak Mapa na żywo, Raporty, Powtórz i Planer zleceń.

Uwaga

Domyślnie administratorzy mają dostęp do wszystkich grup.

Tworzenie grup

technician_grouping.jpg

Aby utworzyć grupę, należy wykonać następujące czynności:

 1. Aby otworzyć stronę Grupy, wybierz kolejno Profil konta > Administrator > sekcja Grupy > Zarządzaj grupami.

 2. Na stronie Grupy kliknij opcję Dodaj grupę. Jeśli chcesz utworzyć podgrupę, wybierz z listy grupę, do której chcesz dodać podgrupę, a następnie kliknij opcję Dodaj grupę.

 3. Na karcie Edycja w polu Nazwa wprowadź nazwę grupy.

 4. W polu ID grupy wprowadź identyfikator. Numeru identyfikacyjnego grupy można używać do identyfikacji grupy w połączeniu z nazwą. Identyfikator musi być unikalny.

 5. Aby wybrać kolor dymku grupy, kliknij koło kolorów i wybierz kolor. Informacje o pojeździe są wyświetlane w dymkach po kliknięciu ikony stanu na Mapie na żywo.

  05-balloon.PNG
 6. Aby zakończyć tworzenie grupy, kliknij opcję Zapisz.

 7. Aby dodać pojazdy do grupy, wybierz kartę Pojazdy i zaznacz pola wyboru obok pojazdów.

  Grouping_technicians_image.jpg

  Powtórz ten krok, aby dodać kierowców, użytkowników, administratorów (tylko w systemie Reveal Pro), zasoby lub pracowników.

Uwaga

Pojazdy, kierowców, zasoby i pracowników po dodaniu do grupy widać na listach filtrów, na przykład na Mapie na żywo, w Raportach oraz w Harmonogramie w aplikacji Reveal Field. Użytkownicy i administratorzy mają dostęp do grupy, ale ich nazwy nie są wyświetlane na listach filtrów.

W systemie Reveal Pro dostępne są wszystkie powyższe opcje, a dodatkowo można także wybrać Typ dymku. W tym celu otwórz listę Typ dymku i wybierz opcję. Informacje o pojeździe są wyświetlane w dymkach po kliknięciu ikony stanu na Mapie na żywo.

Edycja grup

Aby edytować grupę, należy wykonać następujące czynności:

 1. W kolumnie Wybierz grupę kliknij grupę, którą chcesz edytować. Wybrana grupa podświetlona jest na niebiesko.

 2. Na karcie Edycja możesz zmienić nazwę, identyfikator grupy, typ dymku (tylko w systemie Reveal Pro) oraz kolor dymku. Aby zastosować zmiany, kliknij przycisk Zapisz.

 3. Na karcie Pojazdy użyj pól wyboru, aby dodać lub usunąć pojazdy.

  Aby wyszukać pojazd, w polu Filtruj według wprowadź nazwę pojazdu i naciśnij klawisz Enter.

  Aby wyświetlić tylko pojazdy znajdujące się już w grupie, zaznacz pole wyboru Pokaż tylko zaznaczone.

  Aby ustawić grupę jako podstawową grupę pojazdu, kliknij opcję Ustaw grupę podstawową (dostępną tylko wtedy, gdy pole wyboru jest zaznaczone).

  Powtórz ten krok, aby dodać lub usunąć kierowców, użytkowników, administratorów, zasoby lub pracowników.

Usuwanie grup

Aby usunąć grupę, należy wykonać następujące czynności:

 1. W kolumnie Wybierz grupę kliknij grupę, którą chcesz usunąć. Wybrana grupa podświetlona jest na niebiesko.

 2. Na stronie Grupy kliknij opcję Usuń grupę.

 3. W wyskakującym okienku zaznacz pola wyboru, potwierdzając zrozumienie, że wszystkie podgrupy również zostaną usunięte i że nie można cofnąć usunięcia grup.

 4. Aby potwierdzić żądanie, kliknij opcję Usuń grupę.


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 38 z 65