Tworzenie i edycja użytkowników

W sekcji Użytkownicy i role na stronie Administrator można tworzyć nowych użytkowników, edytować istniejących użytkowników i zapraszać do 25 użytkowników jednocześnie pocztą e-mail. Po otrzymaniu zaproszenia e-mail użytkownicy wypełniają własne profile.

Uwaga

W zależności od typu zakupionego konta Reveal oraz uprawnień w systemie Reveal możesz mieć możliwość konfigurowania ról i uprawnień oraz grup w tym obszarze. Jeśli nie masz uprawnienia, skontaktuj się z administratorem. Jeśli ta funkcja jest niedostępna, a chcesz z niej korzystać, skontaktuj się z opiekunem klienta.

Tworzenie pojedynczych użytkowników

Aby otworzyć okno Tworzenie użytkownika, wybierz kolejno opcje Profil konta > Administrator > Użytkownicy i role > Utwórz użytkownika.

W oknie Tworzenie użytkownika wypełnij następujące pola i opcje:

 • Imię: (pole wymagane)

 • Nazwisko: (pole wymagane)

 • Numer telefonu komórkowego: Wprowadź numer telefonu

 • ID pracownika: Wprowadź numer identyfikacyjny pracownika dotyczący użytkownika.

 • Adres e-mail i hasło (pole wymagane):

  W polu Adres e-mail (nazwa użytkownika) wprowadź adres e-mail użytkownika (zobacz poniższą sekcję Ponowne użycie adresu e-mail użytkownika, jeśli używasz adresu e-mail, który jest już używany w systemie Reveal).

  W polu Hasło wprowadź nowe hasło. Hasło musi mieć co najmniej osiem znaków. Zanotuj hasło i przekaż je użytkownikowi: użytkownik będzie go używać do logowania w systemie Reveal.

 • Dostęp administratora w systemie Reveal:

  EN_10-Admin.png

  Jeśli masz dostęp z uprawnieniami administratora i chcesz, aby nowy użytkownik również był administratorem, zaznacz pole wyboru Administrator. W ten sposób udzielisz użytkownikowi dostępu do wszystkich obszarów produktu i zasobów.

 • Dostęp administratora w systemie Reveal Pro:

  EN_2-administrator.png

  W systemie Reveal Pro, jeśli chcesz, aby nowy użytkownik był administratorem, zaznacz pole wyboru Administrator dla. W ten sposób udzielisz użytkownikowi dostępu do wszystkich obszarów produktu i zasobów. Jeśli nie chcesz, aby użytkownik był administratorem wszystkich grup, zaznacz pole wyboru Administrator dla: grup i otwórz łącze Grupy. Użyj pól wyboru, aby wybrać grupy, których administratorem ma być użytkownik, a następnie kliknij przycisk Gotowe.

  Uwaga

  0 grup oznacza, że nie usunięto zaznaczenia żadnych grup. Dlatego użytkownik będzie mieć dostęp do wszystkich grup.

 • Dostęp użytkownika i przypisywanie roli użytkownikowi w systemie Reveal:

  EN_11-User_Access.png

  W systemie Reveal możesz przyznać użytkownikowi szczególny dostęp do pewnych list pojazdów lub kierowców, wybierając całą flotę lub konkretne grupy z listy, dostępne za pośrednictwem łącza 0 grup.

  Łącze Ustaw uprawnienia umożliwia zmianę uprawnień użytkownika. Wszystkie uprawnienia ustawione są domyślnie na pełne.

 • Dostęp użytkownika i przypisywanie roli użytkownikowi w systemie Reveal Pro:

  EN_03-access.png

  Aby przypisać rolę użytkownikowi, otwórz listę rozwijaną Rola i wybierz rolę. Role określają zakres dostępu użytkowników do funkcji w systemie Reveal. Użytkownik będzie miał takie same uprawnienia jak inni użytkownicy w tej roli.

  Uwaga

  Musisz dodać użytkownika do co najmniej jednej grupy. Jeśli zdecydujesz się nadać użytkownikowi uprawnienia administratora, lista Role zostanie wyłączona, ponieważ administratorzy mają dostęp do wszystkich obszarów.

 • Zarządzanie użytkownikiem w systemie Reveal Pro

  Aby wybrać, kto może zarządzać użytkownikiem, kliknij łącze Administratorzy grupy: Cała flota. Użyj pól wyboru, aby wybrać grupy, a następnie kliknij przycisk Gotowe. Administratorzy wybranych grup mogą zarządzać użytkownikiem — wybrani użytkownicy będą widoczni dla tego menedżera i będą mogli być przez niego edytowani.

 • Czy ten użytkownik jest kierowcą?

  Jeśli ten użytkownik jest również kierowcą — na przykład jest pracownikiem biurowym, który pracuje również jako kierowca dostaw — zaznacz pole wyboru Tak, ten użytkownik jest kierowcą. Po utworzeniu użytkownika/kierowcy można edytować ustawienia kierowcy w obszarze Lista kierowców.

  Uwaga

  Jeśli osoba ta została wcześniej utworzona w systemie jako kierowca, zaznaczenie pola wyboru spowoduje powielenie jej nazwiska. W takim przypadku usuń kierowcę, który nie powinien być powiązany z nowym użytkownikiem.

 • Strefa czasowa: Wybierz strefę czasową użytkownika.

 • Język: Wybierz język z listy, aby wyświetlać system Reveal w preferowanym języku użytkownika.

 • Region: Wybierz kraj użytkownika. Metryki, takie jak odległość i data, wyświetlane są w formacie stosowanym w wybranym kraju.

  Aby zapisać szczegóły i zamknąć okno Tworzenie użytkownika, wybierz kolejno opcje Zapisz > Zapisz.

  Aby zapisać szczegóły i dodać innego użytkownika, wybierz kolejno opcje Zapisz > Zapisz i kontynuuj.

Zapraszanie wielu użytkowników

EN_04-multiple.png

Jeśli masz uprawnienia do zapraszania wielu użytkowników jednocześnie do systemu Reveal, wykonaj następujące czynności:

 1. Aby otworzyć okno Zapraszanie wielu użytkowników, wybierz kolejno opcje Profil konta > Administrator > Użytkownicy i role > Zaproś wielu użytkowników.

 2. W polu Adres e-mail wprowadź adres e-mail nowego użytkownika.

 3. Ustaw uprawnienia użytkowników. Ustawienia podstawowe dotyczą domyślnej roli Użytkownik. (Aby przypisać rolę użytkownikowi w systemie Reveal Pro, otwórz listę rozwijaną Rola i wybierz rolę).

 4. Aby dodać użytkownika do grup, kliknij opcję Edytuj. Użyj pól wyboru, aby wybrać grupy, które chcesz udostępnić użytkownikowi, a następnie kliknij przycisk Gotowe. Uwaga: Użytkowników należy dodać do co najmniej jednej grupy.

 5. Aby dodać innego użytkownika, wybierz opcję Kliknij, aby dodać innego. Pojawi się nowy wiersz. Role i grupy kopiowane są automatycznie z danych pierwszego nowego użytkownika. Opcje te możesz edytować, jeśli chcesz, aby następny użytkownik miał inne uprawnienia dostępu.

 6. Po zakończeniu dodawania nowych użytkowników kliknij opcję Wyślij zaproszenie. Nowi użytkownicy otrzymują zaproszenie e-mail z prośbą o dołączenie do Twojego konta. Po zaakceptowaniu zaproszenia mogą się zalogować i uzupełnić własne profile.

Lista użytkowników

Na stronie Lista użytkowników można przeglądać, tworzyć, edytować, usuwać lub aktywować/dezaktywować użytkowników na swoim koncie.

Lista użytkowników zawiera następujące opcje:

 • Zaznacz wielu użytkowników:

  Użyj pól wyboru, aby wybrać wielu użytkowników. Po zaznaczeniu pola wyboru pojawiają się następujące ikony:

  EN_08-icons.png

  Usuń użytkownika: Usuwa wszystkich wybranych użytkowników.

  Aktywuj użytkownika: Aktywuje konta, które zostały wcześniej dezaktywowane. Dezaktywuj użytkownika: Dezaktywuje konta wszystkich wybranych użytkowników.

 • Czy chcesz wyszukać użytkownika?: Kliknij łącze, aby wyświetlić pole wyszukiwania. Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail i kliknij przycisk Wyszukaj.

 • Utwórz nowego użytkownika: Kliknij, aby utworzyć pojedynczego użytkownika.

 • Eksportuj: Aby pobrać informacje o użytkowniku do arkusza kalkulacyjnego, wybierz użytkowników przez zaznaczenie pól wyboru, a następnie kliknij ikonę eksportu.

  download_icon.png
 • Pełne imię i nazwisko: Imię i nazwisko użytkownika.

 • Nazwa użytkownika: Adres e-mail użytkownika.

 • Rola: Rola przypisana do użytkownika.

 • Ostatnie logowanie: Data i godzina ostatniego logowania użytkownika do systemu Reveal.

 • Grupa główna: Jeśli użytkownik przypisany jest do jednej lub wielu grup, tutaj podana jest grupa główna.

 • Status: Pokazuje aktualny status konta.

  Aktywne: konto jest obecnie w użyciu.

  Dezaktywowane: konto zostało dezaktywowane. Aby aktywować wcześniej dezaktywowane konto, użyj ikony wyboru.

  Oczekujące: zaproszenie zostało wysłane, ale użytkownik jeszcze nie skonfigurował konta.

  Wygasłe: zaproszenie zostało wysłane, ale wygasło. Aby ponownie wysłać zaproszenie, kliknij ikonę poczty.

 • Edytuj: Aby otworzyć okno Edycja użytkownika, kliknij ikonę ołówka.

 • Usuń: Aby usunąć konto użytkownika, kliknij ikonę kosza. W oknie podręcznym kliknij przycisk OK, aby potwierdzić zamiar usunięcia konta.

Ponowne użycie adresu e-mail użytkownika

Adresu e-mail wprowadzonego do systemu nie można usunąć. Jeśli chcesz ponownie użyć adresu e-mail dla innego użytkownika, wykonaj następujące kroki przed usunięciem konta użytkownika:

 1. Edytuj bieżący adres e-mail. Na przykład dodaj numer do adresu w następujący sposób: johndoe 1 @example.com.

 2. Zapisz konto z tym „fałszywym” adresem e-mail.

 3. Usuń konto użytkownika.

 4. Utwórz nowego użytkownika z oryginalnym (niezmienionym) adresem e-mail.

Edycja użytkowników

Aby otworzyć okno Edycja użytkownika, na stronie Lista użytkowników kliknij ikonę ołówka obok użytkownika, którego chcesz edytować. Oprócz edycji istniejących danych szczegółowych możesz tutaj również wysłać żądanie zgody na wiadomości SMS, zresetować hasło użytkownika i dezaktywować konto użytkownika.

Uwaga

Jeśli użytkownik jest również kierowcą, wprowadzone tutaj zmiany mogą wpłynąć na ustawienia kierowcy.

 • Żądanie zgody na wiadomości SMS (tekstowe)

  Aby wysłać żądanie zgody na wiadomości SMS do telefonu użytkownika, kliknij opcję Wyślij nowe żądanie zgody. Po zaakceptowaniu zaproszenia użytkownik będzie otrzymywać powiadomienia SMS na telefon. Bieżący status wyświetlany jest jako Nie przyjęto (użytkownik nie przyjął zaproszenia lub nie otrzymał żądania) lub Zrezygnowano (użytkownik odrzucił zaproszenie).

 • Zresetuj hasło

  Aby zresetować hasło, wprowadź nowe hasło w polu Hasło, a następnie kliknij przycisk Resetuj hasło.

 • Dezaktywuj użytkownika

  Aby dezaktywować użytkownika, zaznacz pole wyboru Dezaktywuj użytkownika, a następnie wybierz kolejno opcje Zapisz > Zapisz. Użytkownicy ani administratorzy nie mają dostępu do dezaktywowanego konta. Informacje o koncie pozostają w systemie i możesz je ponownie aktywować w dowolnym momencie.


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 47 z 132