Tworzenie kierowców

W systemie Reveal kierowców możesz tworzyć i edytować na stronie Administrator. Możesz ich także tworzyć na podstawie istniejących użytkowników.

Uwaga

Na kontach z Planerem zleceń można także tworzyć pracowników w tym obszarze.

Tworzenie kierowców na podstawie istniejących użytkowników

EN_1.png

Aby utworzyć kierowcę na podstawie istniejącego użytkownika, wykonaj następujące czynności:

 1. Aby otworzyć listę użytkowników, wybierz kolejno opcje Profil konta > Administrator > Użytkownicy i role > Lista użytkowników.

 2. Aby otworzyć okno Edycja użytkownika, kliknij ikonę ołówka znajdującą się obok użytkownika, którego chcesz edytować.

 3. Zaznacz pole wyboru Tak, ten użytkownik jest kierowcą.

  EN_2.png
 4. Aby zastosować zmiany, wybierz kolejno opcje Zapisz > Zapisz.

Istniejącego kierowcy nie można zmienić w użytkownika. W związku z tym kierowcę należy usunąć i dodać go ponownie jako użytkownika, który jest również kierowcą. Aby edytować i ponownie wykorzystać adres e-mail, wykonaj następujące czynności:

 1. Edytuj bieżący adres e-mail. Na przykład dodaj numer do adresu w następujący sposób: johndoe1@example.com.

 2. Zapisz konto z tym „fałszywym” adresem e-mail.

 3. Usuń konto kierowcy/pracownika.

 4. Utwórz nowego kierowcę/pracownika z oryginalnym (niezmienionym) adresem e-mail.

Utwórz nowego kierowcę

EN_3.png

Aby utworzyć kierowcę, który nie był użytkownikiem, wybierz kolejno opcje Profil konta > Administrator > Kierowcy > Utwórz nowego kierowcę.

Karta Szczegóły

Na karcie Dane szczegółowe wypełnij następujące pola i opcje:

 • Przesyłanie: Aby przesłać zdjęcie kierowcy, kliknij przycisk Prześlij. W oknie podręcznym kliknij przycisk Przeglądaj, a następnie wybierz zdjęcie do przesłania. W razie potrzeby dostosuj rozmiar zdjęcia, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

 • Numer kierowcy: Wprowadź numer kierowcy.

 • ID pracownika: Wprowadź numer identyfikacyjny pracownika dotyczący kierowcy.

 • Imię: (pole wymagane)

 • Nazwisko: (pole wymagane)

 • Numer telefonu: Wprowadź numer telefonu komórkowego kierowcy/pracownika.

 • Adres e-mail: Wprowadź adres e-mail kierowcy/pracownika.

 • Prawo jazdy kierowcy: Wprowadź numer prawa jazdy kierowcy/pracownika.

 • Stawka godzinowa: Zaznacz to pole wyboru, aby użyć stawki godzinowej ustawionej w menu Preferencje konta > Założenia dotyczące kosztów. Aby użyć innej stawki godzinowej dla tego kierowcy/pracownika, wprowadź kwotę w polu Stawka godzinowa.

 • Pracownik: Jeśli nowy kierowca jest także pracownikiem, zaznacz pole wyboru Ten użytkownik jest także pracownikiem i wprowadź informację, gdzie pracownik rozpoczyna i kończy dzień pracy. Ta lokalizacja jest używana przez funkcję inteligentnych rekomendacji Planera zleceń podczas rekomendowania pracownika do zadania. (Tylko Planer zleceń)

 • ID klucza zbliżeniowego: Aby dodać identyfikator klucza zbliżeniowego, kliknij przycisk Dodaj. W polu Zarządzanie kluczem zbliżeniowym wprowadź ID klucza zbliżeniowego i kliknij przycisk Gotowe.

 • Członek dostępu grupowego: Aby dodać kierowcę/pracownika do grup, kliknij pozycję 0 grup. Użyj pól wyboru, aby wybrać grupy, które chcesz udostępnić kierowcy/pracownikowi, a następnie kliknij przycisk Gotowe.

 • Dostęp mobilny: Aby udzielić kierowcy/pracownikowi dostępu do aplikacji mobilnych, zaznacz pole wyboru Włącz dostęp. Następnie wprowadź nowe hasło w polu Hasło logowania kierowcy. Hasło musi mieć co najmniej osiem znaków. Zanotuj hasło i przekaż je kierowcy lub pracownikowi: będzie go używać do logowania w aplikacji mobilnej.

 • Zgodność z ELD: niektóre konta będą miały opcję włączenia urządzenia ELD (Electronic Logging Device) dla kierowcy, w zależności od lokalizacji i tego, czy funkcja ta włączona jest dla tego konta. Zaznaczenie pola Zgodność z ELD oznacza, że kierowca może używać aplikacji ELD do rejestrowania swojego czasu.

  Uwaga

  Jeśli nie zaznaczysz pola wyboru Zgodność z ELD, nie będzie można monitorować zgodności z ELD dla kierowcy/pracownika.

Ponowne użycie adresu e-mail kierowcy/technika

Po wprowadzeniu do systemu adresu e-mail nie można go użyć ponownie. Jeśli chcesz ponownie użyć adresu e-mail dla innego kierowcy/technika, przed usunięciem konta użytkownika wykonaj następujące kroki:

 1. Edytuj bieżący adres e-mail. Na przykład dodaj numer do adresu w następujący sposób: johndoe1@example.com.

 2. Zapisz konto z tym „fałszywym” adresem e-mail.

 3. Usuń konto kierowcy/pracownika.

 4. Utwórz nowego kierowcę/pracownika z oryginalnym (niezmienionym) adresem e-mail.

Karta Opcje mobilne

EN_5.png

Na karcie Opcje mobilne możesz zmienić następujące ustawienia aplikacji ELD LogBook:

 • Wyłącz ostrzeżenie HOS (godziny obsługi): zaznacz to pole wyboru, aby wyłączyć ostrzeżenia Godziny obsługi w aplikacji Reveal ELD LogBook kierowcy/technika.

Jeśli pole wyboru Zgodność z ELD jest zaznaczone, dostępne są następujące opcje:

 • Włącz śledzenie użycia osobistego: zaznacz to pole wyboru, aby umożliwić kierowcy/technikowi korzystanie z aplikacji Reveal ELD LogBook w celu pokazania, kiedy używa pojazdu do zadań niezwiązanych z pracą.

 • Włącz śledzenie manewrów na placu: zaznacz to pole wyboru, aby umożliwić kierowcy/technikowi korzystanie z aplikacji Reveal ELD LogBook w celu pokazania, kiedy używa pojazdu na placu.

Domyślnie ustawienia Uprawnienia, Informacje o firmieStrefa czasowa kierowcy dziedziczone są z ustawień dostępnych po wybraniu kolejno opcji Moje konto > Preferencje konta > Opcje mobilne. Jeśli chcesz używać różnych ustawień dla tego kierowcy/technika, wyczyść pola wyboru Dziedziczone z preferencji konta. Następnie użyj list rozwijanych i pól, aby wybrać różne opcje.

Aby zapisać szczegóły i zamknąć okno Utwórz kierowcę/technika, wybierz kolejno opcje Zapisz > Zapisz.

Aby zapisać szczegóły i dodać innego technika, wybierz kolejno opcje Zapisz > Zapisz i kontynuuj.

Po utworzeniu kierowcy możesz go edytować, aby dodać więcej szczegółów.


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 65 z 158