Edycja kierowców

Na stronie Lista kierowców można wykonać następujące czynności:

 • Wyświetl i edytuj informacje o kierowcy.

 • Dodaj więcej informacji szczegółowych, aby zwiększyć dokładność raportów.

 • Zresetuj hasło kierowcy.

 • Edytuj historię przypisań z poprzednich siedmiu dni.

Edycja kierowców

Aby otworzyć listę kierowców, wybierz kolejno opcje Profil konta > Administrator > Kierowcy > Lista kierowców.

Aby otworzyć okno dialogowe Edycja kierowcy, kliknij ikonę ołówka znajdującą się obok kierowcy, którego chcesz edytować.

Jeśli kierowca jest również użytkownikiem, wprowadzone tutaj zmiany mogą wpłynąć na ustawienia użytkownika.

Karta Szczegóły

Screenshot_2020-10-12_at_10.05.49.png

Na karcie Dane szczegółowe oprócz edycji istniejących danych można również wysłać żądanie zgody na wiadomości SMS, zresetować hasło kierowcy i przypisać pojazd do kierowcy.

Jeśli kierowca jest również użytkownikiem, wprowadzone tutaj zmiany mogą wpłynąć na ustawienia użytkownika.

Jeśli kierowca jest również pracownikiem i chcesz dodać go do grupy pracowników, należy to zrobić w opcji Profil konta > Administrator > sekcja Grupy > Zarządzaj grupami.

Dowiedz się o grupach z artykułu na temat tworzenia i edycji grup.

Status zgody na wiadomości SMS

Aby wysłać żądanie zgody na wiadomości SMS do telefonu komórkowego kierowcy, kliknij opcję Wyślij nowe żądanie zgody. Po zaakceptowaniu zaproszenia kierowca będzie otrzymywać powiadomienia SMS na telefon. Bieżący status wyświetlany jest jako „Nie przyjęto” (kierowca nie przyjął zaproszenia lub nie otrzymał żądania) lub „Zrezygnowano” (kierowca odrzucił zaproszenie).

Możesz wysłać maksymalnie trzy żądania zgody do dowolnego kierowcy. Jeśli kierowca nie wyrazi zgody, nie będzie otrzymywać powiadomień na urządzenie mobilne.

Zresetuj hasło

Aby zresetować hasło, wprowadź nowe hasło w polu Hasło, a następnie kliknij przycisk Resetuj hasło. Zanotuj hasło i przekaż je kierowcy.

Przypisz pojazd

Przypisanie pojazdów do kierowców gwarantuje, że incydenty związane z zachowaniem kierowcy przypisywane są właściwemu kierowcy, oraz zapewnia dokładne opinie w raportach i rankingach kierowców na pulpicie wskaźników. Opinie te można wykorzystać do szkolenia kierowców i poprawy bezpieczeństwa.

Aby przypisać pojazd do kierowcy, otwórz listę Bieżący pojazd i wybierz pojazd, a następnie kliknij opcję Przypisz.

Aby zapisać szczegóły i zamknąć okno dialogowe Edycja kierowcy, wybierz kolejno opcje Zapisz > Zapisz.

Aby zapisać szczegóły i kontynuować edytowanie, wybierz kolejno opcje Zapisz > Zapisz i kontynuuj.

Karta Strona główna pracownika

08-home-tab.PNG

Na karcie Strona główna pracownika można dodać adres domowy kierowcy. W ten sposób zostanie utworzone miejsce, które będzie używane w raportach do pokazywania przystanków przy domu pracownika.

Aby dodać adres:

 • Wpisz adres w polu Dodaj nowy adres domowy i naciśnij klawisz Enter.

 • Wybierz prawidłowy adres z listy Pasujący adres. Do mapy zostanie dodana szpilka z obwodem.

 • Dostosuj rozmiar obwodu, przeciągając kropki na obwodzie, lub ponownie narysuj obwód dokładnie w żądanym miejscu.

 • Po zakończeniu kliknij opcję DODAJ ADRES.

Karta Historia przypisań

09-assignment-tab.PNG

Na karcie Historia przypisań możesz zmienić pojazd przypisany do kierowcy w dowolnym przedziale czasowym w ciągu ostatnich siedmiu dni.

Aby zmienić historię przypisań:

 1. Otwórz listę rozwijaną Wybierz pojazdy i wybierz pojazd.

 2. Aby ustawić datę i godzinę rozpoczęcia, kliknij pole Data rozpoczęcia, a następnie wybierz datę i godzinę z kalendarza. Powtórz ten krok, aby wybrać datę i godzinę zakończenia.

 3. Aby zastosować zmiany, kliknij przycisk Przypisz.

Jeśli klucz zbliżeniowy jest przypisany do kierowcy na karcie Edycja kierowcy, poprzednie przypisania klucza zbliżeniowego nie będą automatycznie pokazywane w systemie Reveal. Nadal można jednak antydatować przypisania.

Karta Opcje zaawansowane

10-advanced-tab.PNG

Na karcie Opcje zaawansowane można zdefiniować kryteria rozpoczęcia i zakończenia godzin pracy. Domyślnie ustawienia są pobierane ze strony Moje konto > Preferencje konta > Ustawienia godzin pracy. Jeśli chcesz użyć innych ustawień dla danego kierowcy, wyczyść zaznaczenie pola wyboru Użyj kryteriów godzin pracy z preferencji konta i wybierz następujące opcje:

Kryteria początkowe obliczania godzin pracy

 • Początek pierwszej podróży: czas rozpoczęcia oblicza się na podstawie stanu zapłonu silnika.

 • Przybycie na pierwszy postój: czas rozpoczęcia oblicza się na podstawie przybycia na miejsce.

 • Czynność w miejscu: czas rozpoczęcia oblicza się na podstawie przybycia do zapisanego miejsca (lub strefy Geofence).

Kryteria końcowe obliczania godzin pracy

 • Koniec ostatniej podróży: czas zakończenia oblicza się na podstawie stanu zapłonu silnika.

 • Wyjazd z ostatniego postoju: czas zakończenia oblicza się na podstawie wyjazdu z miejsca.

 • Czynność w miejscu: czas zakończenia oblicza się na podstawie wyjazdu z zapisanego miejsca (lub strefy Geofence).

Ignoruj początek i koniec podróży

Wybierz, czy zignorować określony fragment podróży na początku lub na końcu dnia. Można wybrać zignorowanie odległości podróży mniejszych niż 1, 3 lub 6 mil (czyli 1,5, 5 lub 10 km).

Karta Opcje mobilne

11-mobile-options.PNG

Na karcie Opcje mobilne można przyznać kierowcy dostęp do aplikacji Reveal Driver i wysłać wiadomość e-mail umożliwiającą zresetowanie hasła. Aby przyznać kierowcy dostęp mobilny, zaznacz pole wyboru Włącz dostęp. Aby wysłać wiadomość e-mail z linkiem do resetowania hasła, kliknij opcję E-mail do resetowania hasła. Wiadomość e-mail zostanie wysłana na adres e-mail przypisany do konta kierowcy.

Lista kierowców

Na stronie Lista kierowców można przeglądać, tworzyć, edytować i usuwać kierowców.

Na stronie Lista kierowców wyświetlane są następujące opcje:

 • Czy chcesz wyszukać kierowcę? Kliknij łącze, aby pokazać pole wyszukiwania. Aby wyszukać, wpisz nazwisko kierowcy i naciśnij klawisz Enter.

 • Utwórz nowego kierowcę: kliknij, aby utworzyć nowego kierowcę.

 • Wybór wielu: użyj pól wyboru, aby wybrać wielu użytkowników. Po zaznaczeniu pola wyboru pojawi się ikona kosza. Użyj jej, aby usunąć wiele kont.

 • Eksportuj: Aby pobrać listę kierowców do arkusza kalkulacyjnego, użyj pól wyboru w celu wybrania kierowców, a następnie kliknij ikonę eksportu. download_icon.png

 • Nr kierowcy: numer kierowcy służy do identyfikacji pojazdu w systemie Reveal.

 • imię kierowcy: imię kierowcy.

 • Nazwisko kierowcy: nazwisko kierowcy.

 • Telefon: numer telefonu komórkowego kierowcy.

 • E-mail: adres e-mail kierowcy.

 • Aktualny pojazd: pojazd aktualnie przypisany do kierowcy.

 • ID klucza zbliżeniowego: identyfikator klucza zbliżeniowego aktualnie przypisanego do kierowcy.

 • Edytuj: aby otworzyć okno Edycja kierowcy, kliknij ikonę ołówka.

 • Usuń: Aby usunąć konto kierowcy, kliknij ikonę kosza. W oknie podręcznym kliknij przycisk OK, aby potwierdzić zamiar usunięcia konta.

Ponowne użycie adresu e-mail kierowcy

Adresu e-mail wprowadzonego do systemu nie można usunąć. Jeśli chcesz ponownie użyć danego adresu e-mail dla innego kierowcy, wykonaj następujące kroki przed usunięciem konta użytkownika:

 1. Edytuj bieżący adres e-mail. Na przykład dodaj numer do adresu w następujący sposób: johndoe1@example.com.

 2. Zapisz konto z tym „fałszywym” adresem e-mail.

 3. Usuń konto kierowcy.

 4. Utwórz nowego kierowcę z oryginalnym (niezmienionym) adresem e-mail.


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 22 z 79