Zarządzanie rolami i uprawnieniami

Domyślne role i uprawnienia

Domyślne role obejmują wstępnie zdefiniowane uprawnienia użytkowników. Zalecamy korzystanie z tych ról w swojej organizacji, ponieważ zostały one zaprojektowane w taki sposób, aby zapewniać odpowiedni dostęp dla pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach. Jeśli jednak domyślne role nie są odpowiednie, możesz je dostosować lub utworzyć własne (w systemie Reveal+).

W systemie Reveal dostępne są następujące wstępnie skonfigurowane role:

 • Wszystkie funkcje
 • Analityk
 • Kierownik dyspozytorni
 • Dyspozytor
 • Kierownik floty
 • Kierownik ds. bezpieczeństwa
 • Kierowca

W przypadku każdej funkcji role mają przypisane następujące wstępnie zdefiniowane uprawnienia, które określają poziom dostępu dla użytkowników korzystających z danej roli:

 • Brak: funkcja zostanie ukryta przed użytkownikiem.
 • Tylko wyświetlanie: użytkownicy będą widzieć funkcję, ale nie będą mogli wprowadzać żadnych zmian.
 • Pełny dostęp: użytkownicy mogą wyświetlić i edytować funkcję.

Uwaga: niektóre uprawnienia są niedostępne dla pewnych ról.


PL-1-Roles.png

Role i uprawnienia w systemie Reveal+

Jeśli korzystasz z systemu Reveal+, możesz tworzyć i edytować role w systemie Reveal oraz nadawać uprawnienia dla każdej z nich. Za pomocą ról i uprawnień możesz określić, jaki dostęp do danej funkcji mają użytkownicy w systemie Reveal. Przykładowo możesz ukryć niektóre typy raportów przed użytkownikami korzystającymi z roli Dyspozytor lub zezwolić użytkownikom korzystającym z roli Analityk na przeglądanie, ale nie na edytowanie, kategorii stref Geofence.

Aby otworzyć stronę Role, kliknij swój Profil konta, a następnie wybierz opcję Administrator. W sekcji Użytkownicy i role kliknij łącze Zarządzaj rolami i uprawnieniami.

PL-2-MyAccount.png

Edytowanie ról

Aby edytować istniejącą rolę, wykonaj następujące czynności:

 1. Przejdź na kartę Edytuj istniejące, otwórz listę rozwijaną Wybierz rolę i wybierz rolę do edycji.

  PL-3-Choose_Role.png
 2. Aby zmienić nazwę roli, wpisz nową nazwę w polu Nazwa.
 3. Wybierz pozycję Brak, Tylko wyświetlanie lub Pełny dostęp w przypadku każdej funkcji lub opcji, którą chcesz zmienić. Jeśli chcesz zastosować to samo uprawnienie do wszystkich funkcji w głównym obszarze produktów, wybierz przycisk na górze listy. Aby na przykład ukryć wszystkie obszary podrzędne produktu w sekcji Miejsca, wybierz pozycję Brak w wierszu Miejsca.

  PL-4-Places.png
 4. Aby sfinalizować zmiany, kliknij opcję Zapisz na dole strony. Aby wyjść bez zapisywania, kliknij opcję Anuluj.

Tworzenie ról

Aby utworzyć nową rolę, wykonaj następujące czynności:

 1. Przejdź na stronę Role i wybierz kartę Utwórz nową.
 2. Wprowadź nazwę roli w polu Nazwa.
 3. Jeśli chcesz skopiować uprawnienia z istniejącej roli, otwórz listę rozwijaną Wzoruj na i wybierz rolę. Uprawnienia zostaną zaimportowane z wybranej roli. Jeśli je zmodyfikujesz, wprowadzone zmiany nie zostaną zastosowane do pierwotnej roli.

  PL-5-Create_Role.png
 4. Wybierz pozycję Brak, Tylko wyświetlanie lub Pełny dostęp w przypadku każdego obszaru podrzędnego produktu, który chcesz zmienić. Jeśli nie wybierzesz żadnego uprawnienia, system automatycznie wybierze opcję Brak.
 5. Aby zakończyć tworzenie roli, kliknij opcję Zapisz. Aby wyjść bez zapisywania, kliknij opcję Anuluj.

Usuwanie ról

Aby usunąć rolę, wybierz ją z listy rozwijanej Wybierz rolę na karcie Edytuj istniejące. Na dole strony kliknij opcję Usuń. Następnie kliknij opcję OK w wyskakującym oknie.


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 5 z 13