Wyświetlanie przeszłych i będących w toku zadań przypisanych do kontaktu

Kiedy tworzysz nowe zadanie przypisane do kontaktu, możesz przejrzeć wszystkie przeszłe zadania, dla których ten kontakt był głównym kontaktem. Pozwala to szybko ocenić rodzaj pracy związanej z nowym zadaniem oraz zapewnić, że pracownik ma wszystkie potrzebne informacje.

View_past_jobs.png

Kiedy klikniesz opcję WYŚWIETL ZADANIA Z PRZESZŁOŚCI i wybierzesz zadanie, które chcesz wyświetlić, tworzone przez Ciebie zadanie zostanie automatycznie zminimalizowane. Pozostanie jednak otwarte, więc możesz edytować nowe zadanie podczas przeglądania przeszłych zadań.

New_job_minimzed.png

Jeśli istnieją inne kontakty skojarzone z danym zadaniem, możesz też przejrzeć przeszłe zadania wykonane dla nich. Pozwala to uzyskać wgląd we wszystkie powiązane zadania.

Aby to zrobić, wystarczy oznaczyć kontakt jako Główny, klikając w tym celu przycisk poniżej kontaktu.

Primary_contact.png

Jeśli nie chcesz widzieć wszystkich przeszłych zadań dla wybranego kontaktu, możesz użyć menu rozwijanego Ramy czasowe, aby wyświetlić przeszłe zadania z konkretnego okresu.

Timeframe.png

Mogą występować także skojarzone z kontaktem zadania w wersji roboczej, które nie zostały wysłane. Aby przejrzeć te zadania, zmień filtr z Zaplanowane na W toku.

Scheduled_and_Pending_buttons.png


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 3 z 4