Wyświetlanie przeszłych i będących w toku zadań przypisanych do kontaktu

Kiedy tworzysz nowe zadanie przypisane do kontaktu, możesz przejrzeć wszystkie przeszłe zadania, dla których ten kontakt był głównym kontaktem. Możesz również wyświetlić wszelkie nadchodzące prace, które zostały zaplanowane.

Pozwala to szybko ocenić rodzaj pracy związanej z nowym zadaniem oraz zapewnić, że pracownik ma wszystkie potrzebne informacje.

Istnieją dwa sposoby uzyskania dostępu do tych informacji:

Karta Planer zleceń

Aby wyszukać przeszłe i przyszłe zadania kontaktu w Planerze zleceń, wykonaj następujące czynności:

  1. W aplikacji Reveal Field kliknij pozycję Planer zleceń.
  2. Przejdź do widoku Zadania Capture.JPG
  3. Wprowadź dane kontaktowe, w tym: imię lub nazwisko, firmę, adres e-mail, numery telefonu lub kod zadania do pola Wyszukiwanie.
  4. Kliknij opcję Wyświetl zadania z przeszłości i wybierz zadanie, które chcesz wyświetlić. Jeśli chcesz zobaczyć tylko przeszłe zadania z konkretnego okresu, użyj menu rozwijanego Ramy czasowe.
  5. Aby zobaczyć nadchodzące zadania klienta, przełącz filtr z Zaplanowane na W toku.
  6. Aby wybrać daty rozpoczęcia i zakończenia zadań, które chcesz wyświetlić, kliknij pozycję Niestandardowe.

Karta Nowe zadanie

View_past_jobs.png

Kiedy klikniesz opcję WYŚWIETL ZADANIA Z PRZESZŁOŚCI i wybierzesz zadanie, które chcesz wyświetlić, tworzone przez Ciebie zadanie zostanie automatycznie zminimalizowane. Pozostanie jednak otwarte, więc możesz edytować nowe zadanie podczas przeglądania przeszłych zadań.

New_job_minimzed.png

Jeśli istnieją inne kontakty skojarzone z danym zadaniem, możesz też przejrzeć przeszłe zadania wykonane dla nich. Pozwala to uzyskać wgląd we wszystkie powiązane zadania.

Aby to zrobić, wystarczy oznaczyć kontakt jako Główny, klikając w tym celu przycisk poniżej kontaktu.

Primary_contact.png

Jeśli nie chcesz widzieć wszystkich przeszłych zadań dla wybranego kontaktu, możesz użyć menu rozwijanego Ramy czasowe, aby wyświetlić przeszłe zadania z konkretnego okresu.

Timeframe.png

Mogą występować także skojarzone z kontaktem zadania w wersji roboczej, które nie zostały wysłane. Aby przejrzeć te zadania, zmień filtr z Zaplanowane na W toku.

Scheduled_and_Pending_buttons.png

 

Dowiedz się, jak utworzyć nowe zadanie.


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 3 z 5