Filtrowanie i sortowanie floty na Mapie na żywo

Na karcie Stan floty można filtrować według stanu pojazdu lub zasobu za pomocą menu rozwijanego.

Można również kliknąć ikonę sortowania orderbyicon.png, aby wybrać sposób uporządkowania listy stanów floty.

Filtrowanie

  • Po wybraniu opcji Wszystkie statusy zostaną wyświetlone wszystkie pojazdy i zasoby.
  • Pojazdy i zasoby można odfiltrować według ich stanu, wybierając opcję W ruchu, Bieg jałowy lub Zatrzymanie.

Sortowanie

  • Jeśli wybierzesz uporządkowanie według pojazdu lub kierowcy, lista będzie wyświetlona alfabetycznie według nazw pojazdów lub nazwisk kierowców.
  • Jeśli uporządkujesz według grupy, pojazdy i zasoby będą wyświetlane alfabetyczne według nazwy grupy. Niepogrupowane pojazdy będą wyświetlone na samym dole listy.
  • Jeśli wybierzesz Uporządkowanie według stanu, pojazdy z bardziej pilnymi stanami pojawią się na początku listy.
    Jeśli masz na przykład pojazdy ze stanem Ochrona prywatności, Holowanie, Utrata sygnału lub Panika, będą one widoczne na początku listy przed stanami W ruchu, Bieg jałowy i Zatrzymanie.
    Pełna lista ikon i stanów jest dostępna w legendzie ikon w menu Opcje mapy.
  • Jeśli wybierzesz Uporządkowanie według ostatniej aktualizacji, pojazdy będą uporządkowane zgodnie z ostatnim czasem aktualizacji ich stanu lub ostatniego zarejestrowanego ruchu.

 


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 4 z 9