Menu działań

W menu działań można szybko zobaczyć wiele przydatnych funkcji każdego z pojazdów lub zasobów. Istnieją trzy sposoby dostępu do menu:

 • Użyj ikony trzech kropek znajdującej się obok każdego pojazdu lub zasobu zasilanego (ZZ) na liście Stan pojazdu.
 • Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę stanu dowolnego pojazdu (lub kierowcy, lub zasobu) na Mapie na żywo.
 • Kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu Mapy na żywo. Ta opcja nie udostępnia funkcji dotyczących konkretnego pojazdu, takich jak Nazwa pojazdu, Opcje pojazdu, Pomoc drogowa (jeśli jest dostępna), Historia ani Raporty, ale pozwala na dostęp do pewnych funkcji dodatków, takich jak Wyślij lokalizację do Garmin lub Otwórz wysłanie kierowcy.

Menu dla pojazdów i zasobów zasilanych (ZZ) zawiera następujące opcje:

 • Nazwa pojazdu — tylko w przypadku dostępu do menu z pojazdu lub ZZ.
 • Znajdź najbliższy — znajdowanie pojazdu najbliższego danej lokalizacji.
 • Wyświetl historię — wyświetlanie historii ruchów pojazdu lub ZZ.
 • Uruchom raport dzienny — ładowanie raportu dziennego dla pojazdu lub ZZ.
 • Uruchom raport szczegółowy — ładowanie raportu szczegółowego dla pojazdu lub ZZ.
 • Zbliż do — odświeżanie mapy, aby pokazać powiększony widok lokalizacji pojazdu i dymku informacji.
 • Street View — otwieranie widoku Google Street View dla lokalizacji, o ile jest dostępny. Nie jest to widok na żywo ulicy w danym momencie.
 • Utwórz strefę Geofence tutaj — tworzenie „miejsca” lub ważnego obiektu na mapie.
 • Usuń z Mapy na żywo — usuwanie pojazdu, kierowcy lub ZZ z Mapy na żywo. Działa tak samo jak usunięcie ich zaznaczenia z karty Wybór floty.
 • Wskazówki dojazdu
  Uzyskaj wskazówki dojazdu tutaj — wprowadź adres i uzyskaj najlepszą z wprowadzonego miejsca do pojazdu, ZZ lub innego adresu.
  Uzyskaj wskazówki dojazdu stąd — wprowadź adres i uzyskaj najlepszą trasę z pojazdu, ZZ lub innego adresu do wprowadzonego miejsca.
 • Inne opcje — musisz mieć uprawnienia do edycji kierowców lub pojazdów.
  Edytuj kierowcę
  Edytuj pojazdy — ta funkcja obejmuje ZZ
  Wyślij wiadomość — pozwala wysłać wiadomość do kierowcy. Jest to dodatek, który można kupić do konta.
 • Pomoc drogowa — funkcja dodatku, która pozwala zażądać pomocy dla pojazdu.

Dla zasobów niezasilanych (ZNZ) menu zawiera:

 • Nazwa zasobu — tylko w przypadku dostępu do menu z ZNZ.
 • Znajdź najbliższy — znajdowanie ZNZ najbliższego danej lokalizacji.
 • Zbliż do — odświeżanie mapy, aby pokazać powiększony widok lokalizacji ZNZ i dymku informacji.
 • Street View — otwieranie widoku Google Street View dla lokalizacji, o ile jest dostępny. Nie jest to widok na żywo ulicy w danym momencie.
 • Utwórz strefę Geofence tutaj — tworzenie „miejsca” lub ważnego obiektu na mapie.
 • Wskazówki dojazdu
  Uzyskaj wskazówki dojazdu tutaj — wprowadź adres i uzyskaj najlepszą trasę z wprowadzonego miejsca do ZNZ lub innego adresu.
  Uzyskaj wskazówki dojazdu stąd — wprowadź adres i uzyskaj najlepszą trasę z ZNZ lub innego adresu do wprowadzonego miejsca.
 • Edytuj — zmiana nazwy, numeru, marki, modelu lub rocznika ZNZ.

 


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 12 z 27