Korzystanie z Mapy na żywo

Mapy na żywo można wyświetlić na kilka sposobów.

Tematy omówione w artykule:

Nawigacja na Mapie na żywo

Mapę można przesuwać za pomocą myszy, przytrzymując jej lewy przycisk.
Obraz można powiększyć lub zmniejszyć, obracając kółkiem myszy lub za pomocą symboli + i – w prawym dolnym rogu mapy.

W przypadku płytki dotykowej mapę można powiększyć lub zmniejszyć, dotykając dwoma palcami, natomiast przesuwanie mapy odbywa się za pomocą płytki dotykowej i przycisków.

Dwukrotne kliknięcie za pomocą myszy lub płytki dotykowej wybranego miejsca na mapie powoduje jej powiększenie.

Kliknięcie pojazdu prawym przyciskiem myszy powoduje otwarcie menu Działania dotyczące pojazdu. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na mapie otwiera podobne menu, ale bez opcji specyficznych dla danego pojazdu.

Pojazdy na mapie

Po wybraniu pojazdów do wyświetlenia z karty Wybór floty lokalizacja każdego pojazdu (lub kierowcy w pojeździe) we flocie powinna być widoczna na mapie w postaci ikony pokazującej jego aktualny stan.

Ustaw wskaźnik myszy na pojeździe z listy Stan pojazdu, a jego pozycja na mapie na żywo zostanie oznaczona niebieskim kołem.

.


Jeśli w tym czasie pojazd znajdzie się poza widokiem mapy, na krawędzi mapy pojawi się wskaźnik pokazujący, do którego miejsca można przejść na mapie, aby zobaczyć ten pojazd.

Jeśli nie widać wszystkich pojazdów, sprawdź, czy na karcie Wybór floty wybrano opcję Cała flota. Jeśli mimo to nie widać wszystkich pojazdów, skontaktuj się z Działem obsługi klienta i wsparcia użytkownika.

Clustering_Icon.png

Jeśli dysponujesz dużą flotą liczącą ponad 500 pojazdów i zasobów (do 2500), a kilka z nich znajduje się blisko siebie, wyświetlana jest czarna ikona klastra symbolizująca tę grupę. Liczba wyświetlana na każdej ikonie klastra wskazuje, ile pojazdów i/lub zasobów znajduje się w danej grupie. Włącz lub wyłącz grupowanie w Opcjach mapy.

Wyszukaj

Ikona wyszukiwania znajduje się w górnej części mapy, obok panelu wyboru i stanu pojazdu.

Wpisz co najmniej 3 znaki adresu (lub jego fragmentu), nazwę pojazdu lub imię i nazwisko kierowcy, a następnie naciśnij klawisz Enter (lub Return) na klawiaturze. Zostanie wyświetlona lista wyników wyszukiwania. Kliknij wynik, aby powiększyć wybrane miejsce na mapie.

Dopasuj do mapy

Jeśli powiększono lub pomniejszono mapę, możesz nie być w stanie zobaczyć jednocześnie całej swojej floty. Użyj opcji Dopasuj do mapy, aby natychmiast wyświetlić całą flotę na mapie.

Dopasuj do mapy to opcja, która pojawia się na ekranie podczas przesuwania mapy oraz jest zawsze dostępna w postaci ikony w prawym dolnym rogu mapy.

Street View

Ikona Street View znajduje się w prawym dolnym rogu mapy. Użyj jej, aby zobaczyć zdjęcie ulicy w widoku Google Street View.

Aby użyć funkcji Street View, zaznacz i przeciągnij pomarańczowego ludzika w miejsce, które chcesz wyświetlić. Twoja mapa zmieni się w obraz fotograficzny.

Widok Street View jest również dostępny z każdego menu Działania dotyczące pojazdu w miejscach, w których widok Street View jest opcjonalny. Kliknij pojazd prawym przyciskiem myszy, aby otworzyć menu.

Dodatkowo widok Street View można otworzyć, klikając prawym przyciskiem myszy na mapie, jeśli jest wyświetlana w wystarczającym powiększeniu.

Aby zamknąć widok Street View, użyj ikony X.

Nie wszystkie ulice można zobaczyć w widoku Street View. Przeciągnij ikonę "pomarańczowego ludzika" Street View na mapę — jeśli pojawią się niebieskie punkty lub jeśli ulica zostanie pokolorowana na niebiesko, funkcja Street View jest dostępna.

Widok Mapa/Satelita

Po przełączeniu na widok Satelita można zobaczyć lokalizację z lotu ptaka. Nie jest to obraz na żywo, ale może pokazać znacznie więcej szczegółów lokalizacji i pomóc w orientacji w terenie, na którym znajdują się pojazdy. Ikony stanu pojazdu będą nakładane na widok satelitarny w taki sam sposób, jak na normalny widok mapy.

Do widoku Satelita można przejść z prawego dolnego rogu mapy lub z menu Opcje mapy.

Wysłanie kierowcy

Opcja Wysłanie kierowcy umożliwia tworzenie postojów na Mapie na żywo i przypisywanie kierowców do tych postojów w ramach zlecenia pracy. Opcja Wysłanie kierowcy działa w połączeniu z aplikacją Reveal Driver.

Opcję Wysłanie kierowcy można otworzyć za pomocą tej ikony

.

Widok tekstu

Opcja Widok tekstu otwiera alfabetyczną listę pojazdów wybranych do wyświetlania na mapie z rozszerzonym widokiem istotnych, aktualizowanych w czasie rzeczywistym informacji dotyczących poszczególnych pojazdów. Jest to bardzo przydatne, jeśli flota zawiera więcej niż sześć pojazdów, ponieważ można wyświetlić więcej informacji na raz.

Widok tekstu można wyświetlić za pomocą ikony w prawym górnym rogu mapy

.

Aby łatwiej zobaczyć szczegóły dotyczące floty, można posortować tabelę, używając strzałek u góry każdej kolumny tabeli.

Opcje mapy

Funkcję Opcje mapy można uruchomić w prawym górnym rogu mapy, używając tej ikony

To menu umożliwia dostęp do wielu przydatnych funkcji Mapy na żywo.

Pełny ekran

Opcja Pełny ekran pozwala na wyświetlenie większej części mapy dzięki szybkiemu zwinięciu panelu wyboru floty i stanu, jak również ukryciu górnego menu Reveal.

Funkcję Pełny ekran można włączyć, klikając ikonę Opcje mapy w prawym górnym rogu mapy.

Pełny ekran można zamknąć, używając tej samej ikony.


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 22 z 63