Wyświetlanie kierowców na Mapie na żywo

Karta Wybór floty

Wybranie opcji Kierowcy w celu wyświetlenia ich na mapie powoduje w rzeczywistości wyświetlanie pojazdów, które mają przypisanych kierowców. Sami kierowcy nie są wyświetlani poza przypisanym pojazdem.


Aby wybrać kierowców (z przypisanymi pojazdami) do wyświetlenia na Mapie na żywo, wybierz ich z listy na karcie Wybór floty:

  1. Otwórz panel po lewej stronie mapy przy użyciu ikony .
  2. W panelu otwórz kartę Wybór floty, klikając ikonę .
  3. Z listy rozwijanej wybierz pozycję Kierowcy.
    W tym widoku listy wyświetleni są w kolejności alfabetycznej wszyscy kierowcy przypisani do pojazdów (jeśli utworzono i przypisano kierowców w systemie Reveal).
  4. Użyj pól wyboru obok nazwisk poszczególnych kierowców, aby wskazać, którzy kierowcy mają być widoczni na mapie. Możesz wyświetlić całą listę lub tylko niektórych kierowców.
    Gdy wybierzesz kierowców, mapa zostanie odświeżona, aby pokazać ich lokalizacje i stan pojazdów, w których się znajdują.
  5. Zamknij panel, jeśli chcesz zobaczyć większą część mapy.

Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 18 z 57