Wyświetlanie grup na Mapie na żywo

Grupy to sposób organizowania pojazdów, kierowców, zasobów i użytkowników, dzięki któremu można łatwiej zarządzać tymi elementami.

Na przykład można utworzyć grupy zawierające wiele pojazdów, kierowców lub zasobów zgodnie z regionem ich pracy lub pełnioną funkcją. Następnie można wyświetlać poszczególne grupy oddzielnie od reszty floty.

Można wybrać wyświetlanie pojazdów i zasobów zgodnie z ich grupą na Mapie na żywo.

Grupy mogą zawierać dowolną kombinację pojazdów, kierowców i zasobów.

 

Wybieranie opcji Grupy na karcie Wybór floty

  1. Otwórz panel po lewej stronie mapy przy użyciu ikony .
  2. W panelu otwórz kartę Wybór floty za pomocą ikony vehicle_selection_tab.png.
  3. Wybierz opcję Grupy z dostępnych opcji. Zobaczysz listę grup (jeśli je utworzono) w kolejności alfabetycznej.
  4. Użyj symbolu + obok słów Cała flota, aby rozwinąć i zobaczyć pełną listę grup.

Użyj pól wyboru obok nazw poszczególnych grup, aby wskazać, które grupy mają być widoczne na mapie. Możesz wyświetlić całą listę lub tylko kilka grup.

Jeśli grupa ma więcej niż jeden element, można rozwijać z poziomu listy, aby zobaczyć kierowców i pojazdy.

Korzystając z pól wyboru, możesz zdecydować, czy pojazd, kierowca lub zasób ma być widoczny na mapie z innymi elementami danej grupy.

Po dokonaniu wyboru z listy mapa zostanie automatyczne odświeżona, aby pokazać lokalizacje wybranych obiektów z grup.

Zamknij panel, jeśli chcesz zobaczyć większą część mapy.


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 1 z 6