Wyświetlanie stanu floty na Mapie na żywo

Stan pojazdów i zasobów można zobaczyć na Mapie na żywo na karcie Stan floty lub w szczegółach w dymku.

Karta Stan floty

Pojazdy i zasoby wybrane do pokazania na Mapie na żywo są wyświetlane jako lista na karcie Stan floty.
5dd2b96ee3f88.png
Szczegółowe informacje są dostępne na liście stanu floty.

Listę stanu floty można filtrować i sortować zgodnie z potrzebami. Lista może być posortowana według pojazdu, kierowcy lub grupy w zależności od organizacji floty i rodzaju wykonywanych zadań.

Listę można także posortować według stanu lub czasu ostatniej aktualizacji, aby dokładnie monitorować ruchy floty.

Szczegóły w dymku

Po kliknięciu ikony stanu pojazdu lub zasobu na mapie zostanie otwarty dymek z dodatkowymi szczegółami.

vehicle-balloon.png

Informacje wyświetlane w dymku to:

  • Nazwa pojazdu
  • Nazwisko kierowcy — jeśli do pojazdu przypisany jest kierowca
  • Prędkość pojazdu, jeśli się porusza
  • Czas, przez jaki pojazd pozostaje w tym stanie
  • Czas ostatniej aktualizacji (lub data, jeśli pojazd pozostaje w tym stanie od ponad 24 godzin)
  • Lokalizacja pojazdu (adres)

Jeśli pojazd jest pojazdem elektrycznym, obok nazwy pojazdu pojawi się ikona EV.png. Typ paliwa można zmienić na karcie Informacje o pojeździe, na stronie Edycja pojazdu.


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 7 z 28