Wyświetlanie pojazdów na Mapie na żywo

vehicle-tree.png

Gdy zalogujesz się do systemu Reveal po raz pierwszy, wszystkie pojazdy w Twojej flocie będą wyświetlane na Mapie na żywo.

Karta Wybór floty zawiera listę wszystkich pojazdów we flocie. Można z niej wybrać pojazdy, które chcesz zobaczyć na Mapie na żywo.

Po pierwszym zainstalowaniu urządzeń do lokalizacji pojazdy będą wyświetlane jako numery urządzeń do lokalizacji. Po 24 godzinach zostaną one zmienione na numery rejestracyjne. Zmień nazwy pojazdów, aby były łatwiejsze do rozpoznania, a lista będzie wyświetlana w kolejności alfabetycznej.

Aby otworzyć kartę Wybór floty, wykonaj następujące czynności:

  1. Aby otworzyć panel Flota, wybierz ikonę .
  2. Aby otworzyć kartę Wybór floty, kliknij ikonę a390224138a0b9b9a31bf797650df4c72ed3bfbbc296c1c06a4fef1e81335c5e.png lub łącze Wybierz pojazdy.

  3. Użyj pól wyboru obok nazw poszczególnych pojazdów, aby wskazać, które pojazdy mają być widoczne na mapie. Możesz wyświetlić całą flotę lub tylko kilka pojazdów.
    Po wybraniu elementu z listy mapa zostanie dostosowana, aby pokazać lokalizacje wybranych pojazdów.

Jeśli pojazd jest pojazdem elektrycznym, obok nazwy pojazdu pojawi się ikona EV.png. Typ paliwa można zmienić na karcie Informacje o pojeździe, na stronie Edycja pojazdu.


Brak pojazdów wyświetlanych na mapie

Jeśli na karcie Wybór floty nie ma żadnych pojazdów do wybrania, być może trzeba poczekać, aż urządzenia do lokalizacji pojazdów zostaną zamontowane we flocie. Dopiero wówczas pojazdy pojawią się na liście.

Po zamontowaniu urządzeń będzie można wybrać pojazdy do wyświetlenia z karty Wybór floty. Lokalizacja każdego pojazdu we flocie powinna być widoczna na mapie w postaci ikony pokazującej jego aktualny stan.

Jeśli nie widzisz wszystkich pojazdów:

  • Sprawdź, czy wybrano opcję Cała flota na karcie Wybór floty.
  • Sprawdź, czy wybrano wszystkie grupy do wyświetlania na mapie.

Jeśli masz pewność, że w Twoich pojazdach zainstalowano urządzenia do lokalizacji pojazdów i wykonano powyższe kroki, ale nadal nie widać pojazdów na mapie, skontaktuj się z Obsługą klienta.

 


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 58 z 105